15 lutego 2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu augustowskiego w 2023 roku. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. p.o. Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marcin Wierel, Starosta Augustowski Pan Jarosław Szlaszyński oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Zdjęcia: KP PSP Augustów

Podczas odprawy głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie st. kpt. Michał Olszewski, który przywitał gości oraz funkcjonariuszy i pracowników komendy. W swoim wystąpieniu przedstawił organizację funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie w 2023 roku, omówił zadania zrealizowane przez poszczególne komórki organizacyjne, a także złożył wyczerpujące informacje dotyczące funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu augustowskiego.

Następnie p.o. Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marcin Wierel, podsumował funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim oraz przedstawił zadania do realizacji w roku bieżącym.
Na koniec narady p.o. Podlaski Komendant Wojewódzki oraz Starosta Augustowski podziękowali wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę.

Na zakończenie narady rocznej głos zabrał członek Powiatowego Oddziału ZOSP RP dh Krzysztof Waszkiewicz, który podczas przemówienia podkreślił dobrą współpracę strażaków PSP i OSP, a także podziękował przedstawicielom samorządów terytorialnych na szczeblu gminnym oraz powiatowym.

Opracował: st. kpt. Paweł Bukrejewski

|źródło informacji: www.gov.pl