Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza już po raz IV organizuje Ogólnopolski Konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. W tym roku pojawiła się nowa kategoria, adresowana do dużych miast.

Zdjęcie ilustracyjne: Podpisanie umowy na nowe autobusy elektryczne w Augustowie, fot. www.augustow.org

Celem konkursu jest nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii oraz wdrażających założenia polityki klimatyczno-energetycznej. Może być to dokonywane przez rozwój niskoemisyjnego transportu, zwiększanie udziału energii odnawialnej, redukcję zanieczyszczeń powietrza czy akcje edukacyjne.

Konkurs – dzięki sponsorom – jest bezpłatny dla uczestniczących w nim samorządów. Laureatów wybiera kapituła złożona ze znanych ekspertów od energetyki, polityk lokalnych czy samorządności. Jakie projekty zyskują uznanie kapituły?

– W ubiegłym roku nagrodzone zostały np. gminny program dotacji dla mieszkańców zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii, inwestycja w gminny transport bezemisyjny oraz budowa farmy fotowoltaicznej zaopatrującej gminne budynki, a która może zasilać także domy prywatne – mówi dr inż. Sławomir Stec, koordynator konkursu. – Jeszcze wcześniej nagrodę dostała np. elektrownia biogazowa zasilaną masą organiczną.

Konkurs ma kilka kategorii: Energetyczna Inwestycja Budowlana Roku, Energetyczna Inwestycja Transportowa Roku, Energetyczna Inwestycja w Ciepłownictwo, Energetyczna Akcja Społeczna Roku. Jest też nowa kategoria Metropolia Mocy: Pionier Energetyki Miejskiej, skierowana do dużych miast.

– Chcemy podkreślić rolę polskich metropolii jako liderów w innowacjach energetycznych na dużą skalę – mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej. – Duże miasta mają nie tylko większe możliwości i zasoby, ale i więcej obowiązków w tej dziedzinie. To duże miasto powinno być np. liderem, nawet formalnym w projektach aglomeracyjnych czy w projektach obszarów funkcjonalnych. 

Nabór w konkursie potrwa do 15 sierpnia 2024 r.  Rozstrzygnięcie nastąpi podczas IX Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w Rzeszowie w dniach 9 i 10 września 2024 r. Wszelkie informacje, w tym regulamin i formularze konkursowe dostępne są na stronie www.instytutpe.pl/konkurs-jst-2024.

|źródło informacji: wfabian@instytutpe.pl

|Bart.