Wyniki w wyborach Burmistrza Miasta Augustowa

Wyniki TUTAJ >>>

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi/200101

Wyniki w wyborach Wójta Gminy Augustów

Wyniki TUTAJ >>>

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi/200102

Wyniki w wyborach do Rady Miejskiej w Augustowie

Wyniki TUTAJ >>>

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_gminy/okregi/200101

Wyniki w wyborach do Rady Gminy Augustów

Wyniki TUTAJ >>>

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_gminy/okregi/200102

Wyniki w wyborach do Rady Powiatu w Augustowie

Wyniki TUTAJ >>>

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_powiatu/okreg/200100/1

Wyniki w wyborach do Sejmików Województw

Wyniki TUTAJ >>>

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/sejmik_wojewodztwa/okreg/200000/2

Źródło informacji: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/

Grafika: wybory.gov.pl

|Bart.