28 maja 2024 roku (wtorek) odbyło się uroczyste podsumowanie XII edycji Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński. 

Fot. augustow.org

Spotkanie z Uczniami – uczestnikami Konkursu, Ich Rodzicami, Nauczycielami, Dyrektorami Szkół oraz przedstawicielami organów prowadzących szkoły miało miejsce w Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” – Prywatnej Szkole Podstawowej nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku. Serdecznie dziękuję Założycielom Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” – Pani Ewie Suchockiej i Panu Wiesławowi Kisiel oraz Dyrektorowi Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku Sławomirowi Radeckiemu i Dyrektor Niepublicznego Przedszkola nr 1 w Białymstoku Pani Marzenie Sacharczuk. 

Łącznie do konkursu przystąpiło 46 uczniów z 17 szkół z terenu całego województwa podlaskiego. Zgodnie z możliwością przewidzianą w regulaminie, podobnie jak w roku ubiegłym, wśród prac nadesłanych w ramach XII edycji Konkursu znalazły się również prace plastyczne najmłodszych uczniów szkół podstawowych z klas 1-3.

Prace oceniała Komisja Konkursowa w składzie:

1. dr hab. Krzysztof Jasiewicz

2. dr hab. Krzysztof Sychowicz

3. Ks. dr Krzysztof Mielnicki

4. Ks. Prałat Stanisław Wysocki

5. dr Jarosław Schabieński

6. mgr Lidia Kłoczko

7. mgr Małgorzata Kap

8. mgr Jadwiga Pusz

9. mgr Marek Krzysztof Brzozowski

W kategorii klas 4-8 ze szkół podstawowych najwyżej oceniła następujące prace:

– pierwsze miejsce ex aequo: Maja Gąsowska, uczennica klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej (Gmina Szepietowo),

– pierwsze miejsce ex aequo: Lena Łosiewska, uczennica klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach,

– drugie miejsce: Agnieszka Danilewicz, uczennica klasy 6 z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej (Turośń Kościelna),

– trzecie miejsce ex aequo: Martyna Pietraszkiewicz, uczennica klasy 8 ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,

– trzecie miejsce ex aequo: Przemysław Kownacki, uczeń klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie,

– trzecie miejsce ex aequo: Kacper Rafałowski, uczeń klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku,

Wyróżnienia otrzymali:

– Maria Buczyńska, uczennica klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem,

– Lidia Stypułkowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem,

– Maria Choroń, uczennica klasy 5 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem,

– Hennadii Solovei, uczeń klasy 8 Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej (Gmina Turośń Kościelna),

– Aleksandra Niedźwiedzka, uczennica klasy 7 Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.

W kategorii szkół ponadpodstawowych Komisja Konkursowa najwyżej oceniła następujące prace:

– pierwsze miejsce: Kinga Lubak, uczennica klasy 2 I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie,

– drugie miejsce ex aequo: Jakub Błaszczyk, uczeń klasy 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

– drugie miejsce ex aequo: Marcela Pola Dziądziak, uczennica klasy 2 I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie,

– trzecie miejsce ex aequo: Aleksandra Czarniewska, uczennica klasy 1 III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach,

– trzecie miejsce ex aequo: Wiktoria Wojciechowska, uczennica klasy 2 Zespołu Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie.

Wyróżnienia otrzymali:

– Zuzanna Łozowska, uczennica klasy 2 III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach,

– Natalia Tymińska, uczennica klasy 2 Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody oraz dyplomy Organizatora i członków Komisji Konkursowej, a pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali upominki oraz pisemne podziękowanie za udział w Konkursie. Większość nagród ufundowali Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński jako organizator Konkursu oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, a część z nich niektóre organy prowadzące szkoły – Starosta Moniecki Joanna Kitlas oraz Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Pana Jarosława Siekierko.

Celem Konkursu jest głębsze zainteresowanie uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w województwie podlaskim trzema tragicznymi, połączonymi ze sobą wydarzeniami z najnowszej historii Polski – Zbrodnią Katyńską, Katastrofą Smoleńską i Obławą Augustowską. Fundamentem wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej powinna być prawda o tych wydarzeniach. Poszukiwaniu tej prawdy służy Konkurs „By czas nie zaćmił i niepamięć”…

Konkurs uczy poszukiwania źródeł historycznych i ich interpretowania, samodzielnego myślenia, a poszerzanie wiedzy uczniów na temat wydarzeń, które wciąż zawierają białe plamy uodparnia młodych ludzi na manipulacje intelektualne, medialne i polityczne.

Cieszy fakt, że młodzież chętnie podejmuje badania i dzieli się refleksjami nad problematyką stanowiącą przedmiot Konkursu, a także to, że utrzymuje się stałe zainteresowanie tym Konkursem, a poziom poznawczy i językowy nadsyłanych prac jest budujący i ciągle wzrasta.

Nagrodzonym gratulujemy, a wszystkim Uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w Konkursie.

Serdecznie dziękujemy mediom, które sprawowały patronat nad tegoroczną edycją Konkursu. 

Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Organizator Konkursu