Adam SieńkoW dni dzisiejszym (26 sierpnia) w Augustowie odbyło się spotkanie wyborcze Koalicji Obywatelskiej (Platforma Obywatelska i Nowoczesna) oraz lokalnych środowisk społecznych i obywatelskich, na którym ogłoszono wspólnego kandydata na burmistrza Augustowa. Jest nim Adam Sieńko. Podczas spotkania przedstawiono również główne założenia programu wyborczego koalicji. Program jest szeroki i obejmuje 9 głównych obszarów działań i są to – Rozwój gospodarczy, Turystyka, Uzdrowisko, Oświata, Sport, Drogi, Funkcjonowanie Urzędu Miasta, Polityka senioralna, Czysty Augustów – czyste powietrze

– Ostatnie cztery lata były czasem zdecydowanie straconym dla Augustowa. Jak widać sama młodość nie wystarczy, by sprawnie zarządzać miastem. Kompletny brak doświadczenia, niezrozumiała karuzela stanowisk oraz ciągłe afery na tle obyczajowym ośmieszają wręcz Augustów w skali nie tylko regionu ale też całego kraju. Zmarnowany został okres, gdy do wykorzystania były potężne fundusze unijne oraz środki z poszczególnych ministerstw. Dlatego chcemy przedstawić prawdziwą alternatywę dla miasta. Chcemy, by Augustów wrócił na drogę rozwoju i normalności. Stąd niezwykle szeroka koalicja ponad podziałami. Platforma Obywatelska, Nowoczesna, środowiska lewicowe, organizacje pozarządowe oraz lokalni społecznicy porozumieli się na szczeblu lokalnym i wyłonili spośród siebie osobę, która zagwarantuje powrót Augustowa na należne mu miejsce – uzasadniono powstanie Koalicji.

Adam Sieńko powiedział:

Miasto jest zarządzane przez ludzi niekompetentnych, niezdolnych do wspólnej pracy na rzecz miasta i mieszkańców Augustowa. Augustów przestał się rozwijać, nie korzysta ze środków krajowych i europejskich, popada w stagnację. Tracimy walory gospodarcze, turystyczne i uzdrowiskowe. Warunki życia mieszkańców uległy pogorszeniu. Infrastruktura pod względem ilości i jakości znacząco odbiega od infrastruktury sąsiednich miast. Utraciliśmy pozycję lidera rozwoju i turystyki w regionie. Aby przywrócić miastu Augustów rozwój i właściwe funkcjonowanie kandyduję z listy Koalicji Obywatelskiej utworzonej przez Platformę obywatelską , Nowoczesną i lokalne środowiska społeczne. Chciałbym dzisiaj przedstawić podstawowe założenia programowe.

Należy dokonać zmian i usunięcia zaniedbań W następujących dziedzinach:

  • Rozwój gospodarczy
  • Turystyka
  • Uzdrowisko
  • Oświata
  • Sport
  • Drogi
  • Funkcjonowanie Urzędu Miasta
  • Polityka senioralna
  • Czysty Augustów – czyste powietrze

Ad.1 Rozwój gospodarczy

Pozyskiwanie środków krajowych i europejskich jest podstawą zwielokrotnienia środków własnych przeznaczonych na rozwój miasta. Nie ma rozwoju przy korzystaniu wyłącznie ze środków miasta. Rada Gospodarcza reprezentująca augustowskich przedsiębiorców przy współpracy burmistrza i Rady Miasta opracuje pakiet przedsiębiorcy, w którym określi między innymi przeznaczenie części podatków na promocję i udział w targach miejscowych podmiotów gospodarczych oraz ulgi za zatrudnianie nowych pracowników.

Ad. 2 Turystyka

Augustów ma walory turystyczne, które były i znowu muszą być wykorzystane. Docenienie znaczenia promocji i propagowania walorów przyrodniczych jest warunkiem rozwoju turystyki. Tworzenie infrastruktury turystycznej wzmocni naturalne atuty Augustowa. Nie może powtórzyć się sytuacja kiedy kąpieliska i plaże są udostępniane jeden miesiąc w sezonie. Dworce będą wizytówką miasta, a nie powodem do wstydu.

Ad. 3 Uzdrowisko

Status uzdrowiska był i jest szansą na rozwój miasta. Należy pilnie zakończyć działania dotyczące eksploatacji borowin. Wspólne działania i promocja miasta i zakładów uzdrowiskowych jest niezbędna dla osiągnięcia korzyści miasta Augustowa.

Ad. 4 Oświata

Skończyć należy z polityką oszczędzania na oświacie kosztem dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli. Miasto musi zwiększyć dofinansowanie oświaty w celu zmniejszenia liczby uczniów w klasach i ograniczenia zwolnień wśród nauczycieli. Nie dla likwidacji szkół a tak dla racjonalnego wykorzystania budynków szkolnych.

Ad. 5 Sport

Wspólnie z Radą Miasta należy znacząco zwiększyć dofinansowanie Klubów i Stowarzyszeń sportowych. Nie da się zapewnić rozwoju sportu i objęcia jak największej liczby młodzieży zajęciami sportowymi przy dotychczasowym finansowaniu. Dla przykładu AKS Sparta klub z 70-letnią tradycją otrzymuje dofinansowanie w wysokości z 2003 roku.

Ad. 6 Drogi

Budowa dróg w granicach miasta nie może odbywać się kosztem pieniędzy mieszkańców i bez pełnej infrastruktury kanalizacyjnej i oświetleniowej. Należy skończyć z drogami ograniczonymi wyłącznie do samej nawierzchni asfaltowej.

Ad. 7 Funkcjonowanie Urzędu Miasta

Urząd Miasta, to będzie urząd otwarty na potrzeby mieszkańców, funkcjonujący z poszanowaniem obywateli miasta i przyjezdnych. Urząd muszą tworzyć pracownicy kompetentni i odpowiedzialni za swoje działania. Od wielu miesięcy obserwujemy paraliż pracy i funkcjonowania urzędu. Liczne zwolnienia i niezrozumiałe zmiany organizacyjne odbijają się na atmosferze i jakości pracy. Czas z tym skończyć.

Ad. 8 Polityka senioralna

Nie można zapominać o seniorach. Jest to grupa mieszkańców, która nie doczekała się dotychczas wsparcia i nikt nie zajął się ich problemami. Augustowski pakiet seniora zawierać będzie między innymi zabiegi rehabilitacyjne w augustowskich sanatoriach.

Ad. 9 Czysty Augustów – czyste powietrze

Jak cię widzą tak cię piszą. Wizerunek Augustowa wymaga zdecydowanej poprawy. Czyste ulice, place, bulwary, plaże itp. to powinien być normalny widok. Jak jest teraz nie muszę mówić. Zdecydowanie to zmienię. Czyste powietrze było atutem Augustowa kiedy zostawało letnią stolicą Polski. Aby tak było dalej zdecydowanie należy zmienić sposób ogrzewania budynków. Spółka miejska, gazyfikacja i ekologiczne kotły to rozwiązanie, które to zapewni. Rolą miasta jest dofinansowanie właścicieli budynków przy zmianach sposobu ogrzewania.

Na zakończenie zwracam się do Rady Miasta aby wstrzymała się przez pozostałe trzy miesiące kadencji od podejmowania decyzji odnośnie lokalizacji i zakresu modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Urzędu Miasta. Kwota samej termomodernizacji i ulega ciągłym zmianom i jest co najmniej niezrozumiała – podaje się kwoty 5, 7 a ostatnio 11 milionów. To zbyt ważna decyzja aby ją podejmować przy braku wzajemnego poszanowania zarówno ze strony burmistrza jak i rady miasta.

Urodziłem się i wychowywałem w mieście Augustów. Przedszkole na ulicy Kasztanowej, Szkoła Podstawowa nr. 4, Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza. Wykształcenie wyższe, tytuł doktora nauk leśnych. Pracowałem jako dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, Prezes Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kilkanaście lat pracy w lasach państwowych. Byłem zastępcą burmistrza. Jestem autorem i realizowałem wiele projektów sfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. W swoim dorobku posiadam liczne publikacje. Od ponad 30 lat jest żonaty. Czworo dzieci- wszystkie mają wykształcenie wyższe i są samodzielne. Troje ma założone rodziny. Mogę całkowicie poświęcić się pracy na rzecz mieszkańców Augustowa – zakończył kandydat na burmistrza Augustowa Adam Sieńko.

W drugiej części spotkania głos zabrali kandydaci, którzy z list Koalicji będą ubiegali się o mandaty radnych miejskich, powiatowych i wojewódzkich – Izabela Piasecka, Adam Sieńko, Leszek Cieślik, Marek Szneider, Joanna Lisek (do rady powiatu). Ubiegający się o mandat radnego wojewódzkiego Jerzy Demiańczuk nie mógł być obecny na spotkaniu. Wystąpienia kandydatów do odsłuchania w prezentacji pod tekstem.

Red.