W dniu 21 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza spółki MPEC „GIGA” Spółka z o.o. w Augustowie odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Szymona Krzywińskiego.

Rada Nadzorcza obradowała, między innymi, w związku z koniecznością dokonania wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki, co wynikało ze złożenia rezygnacji z tej funkcji przez dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zbigniewa Chmieleckiego.

Z uzyskanych informacji wynika, że znacząco uległa pogorszeniu prognoza wyniku finansowego spółki za 2018 rok. Prawdopodobne jest, iż bieżący rok spółka zakończy stratą. W minionych latach spółka osiągała dodatni wynik finansowy, przekazując dywidendę do budżetu miasta.

W związku z tym istnieje ryzyko podwyżek cen energii cieplnej.

Odwołany Prezes Zarządu Spółki Pan Wojciech Szymon Krzywiński sprawował mandat radnego Rady Miejskiej w Augustowie kadencji 2014-2018 i w bieżącym roku został powołany na stanowisko Prezesa spółki przez poprzedniego Burmistrza Miasta Pana Wojciecha Walulika.

UM Augustów