W sobotę (13.10.2018r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie otworzyło odremontowaną 200-letnią zabytkową śluzę Swoboda na Kanale Augustowskim. Prace remontowe pochłonęły niebagatelna kwotę bo 5,1 mln zł. Otwarciu Śluzy towarzyszył rodzinny piknik edukacyjny „Jesień nad Kanałem Augustowskim” zorganizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W programie tego wydarzenia Organizator zaplanował konferencję prasową, która odbyła się na pokładzie jednego z dwóch statków, którymi przewieziono gości do miejsca uroczystości. Skorzystaliśmy z okazji, że w tym samym miejscu zgromadziły się osoby, mające wiedzę i kompetencje do udzielania nam odpowiedzi w sprawie od wielu lat będącej przedmiotem zainteresowania mieszkańców Augustowa – wykoszenia Kanału Bystrego.

Kanał Augustowski jest sztandarowym produktem turystycznym naszego miasta. Gro działań promocyjnych skupia się wokół Kanału Augustowskiego. Kanał Bystry zaczął być częściej wymieniany w ostatnich latach, a to za sprawą wybudowanej wzdłuż części jednego z brzegów ścieżki pieszo rowerowej. Usytuowanie ścieżki wzdłuż jednego z najurokliwszych ciągów wodnych w naszym mieście doskonale wykorzystuje Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie organizując tam imprezy rekreacyjno-sportowe. Nordic walking, nartorolki, narty biegowe zadomowiły się tam na stałe. Z roku na rok widzimy coraz więcej amatorów turystyki rowerowej. Przy Bystrym powstają nowe obiekty oferujące miejsca noclegowe i posiłki dla turystów. Od kilku lat przy zastawie wodnej regulującej przepływ wody z rzeki Natta do Kanału Bystrego rozrasta się trzcinowisko. Było ono tam od dziesięcioleci. Otaczało niedużą wysepkę położoną opodal upustu wodnego. Jak sugeruje sama nazwa, nurt wody w kanale był bystry. Prawdopodobnie to jeden z powodów, że trzciny w tym miejscy nie rozrastały się na głębszych partiach. Z czasem, po przebudowie upustu to się zmieniło. Obecnie Bystry wygląda podobnie tylko w porze wiosennej, kiedy topnieją lody i przybywa wody w pobliskich akwenach. Bardzo niski stan wody i leniwie płynąca woda sprzyja rozrastaniu się wspomnianego trzcinowiska.

W tej chwili Kanał Bystry w omawianym miejscu jest całkowicie zarośnięty. Od kilku lat – podczas kadencji obecnej Rady Miejskiej wielokrotnie – radni w interpelacjach podnosili sprawę wykaszania Kanału Bystrego. Mieszkańcy proszą o zainteresowanie się tą sprawa i podjęcie działań. Słyszeliśmy zapewnienia, że sprawa znana jest władzom miasta i trwają starania o znalezienie sposobu na podjęcie działań w tej sprawie. Głównym problemem jest to, że zarządcą kanału nie jest żaden z lokalnych samorządów. Nie można zatem podejmować działań na terenie, który należy do kogoś innego – w tym przepadku było to RZGiW obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Podczas wspomnianej na wstępie konferencji prasowej poprosiliśmy o wypowiedź w tej sprawie dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie, Mirosława Markowskiego i burmistrza Augustowa, Wojciecha Walulika. Po rozmowie z wymienionymi panami początkowe dwie refleksje to: Kto kogo tutaj „wpuszcza w kanał”?, a druga to zadowolenie, że sprawa ciągnąca się latami może teraz mieć swój szczęśliwy finał. Słynny i dopieszczany Kanał Augustowski może w ten oto sposób pomóc swojemu niedocenianemu „bratu” 🙂

Jeszcze na zakończenie prośba aby przy wykaszlaniu, jak już tego się doczekamy, ktoś zadbał o rzetelne wykonanie prac. Samo wykoszenie trzciny na powierzchni wody nic nie zmieni. W kolejnym roku szybko ona odrośnie i wrócimy do problemu. Jak to trzeba zrobić, to specjaliści na pewno wiedzą.

Red.