Dzieci i młodzież mogą korzystać z zajęć sportowo – rekreacyjnych organizowanych w szkołach i placówce, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
ul. Śródmieście 31
16-300 Augustów
tel. 87 643 24 02

Zajęcia prowadzone będą na boisku „Orlik”
– od poniedziałku do piątku w godz.: 1530 – 2 100
– w soboty w godz.: 1200 – 1700

Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
16-300 Augustów
tel. 87 643 28 61

Zajęcia prowadzone będą na boisku „Orlik”
– od poniedziałku do piątku w godz.: 1630 – 2100
– w soboty i niedziele w godz.; 1100 – 1600

Zespół Placówek Młodzieżowych
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie
ul. Zarzecze 1
16-300 Augustów
tel. 87 643 32 04

Zajęcia sportowo – rekreacyjne (bezpłatne) prowadzone będą na ternie placówki codziennie w godz. od 900 do 1200, wg następującego harmonogramu;
– poniedziałek: żeglarstwo
– wtorek: kajakarstwo
– środa: żeglarstwo
– czwartek; tenis stołowy, siłownia
– piątek: siatkówka plażowa.

Starostwo Powiatowe w Augustowie