Pierwsze jesienne przymrozki oraz zbliżający się okres zimowy skłaniają nas do zwrócenia uwagi na problem zagrożenia dla zdrowia a nawet życia niektórych mieszkańców naszego miasta. Skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych najbardziej dotykają bezdomnych, jednak nie możemy zapominać o osobach samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych. 

Surowe warunki klimatyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr  mogą stanowić zagrożenie zdrowia, nawet życia tych ludzi.  Prosimy  o zwracanie specjalnej  uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Szczególnie osoby bezdomne przebywające  w opuszczonych budynkach, na strychach, klatkach schodowych, domkach na terenie ogródków działkowych narażone są na zamarznięcie. Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia, nawet jeśli są pod wpływem alkoholu.

Powiadamiajmy odpowiednie służby, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy : numer alarmowy- 112. Na informacje oczekujemy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, numer  tel. 87 644 54 30.  Można również skorzystać z czynnej całą dobę  infolinii Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  w Augustowie – 87 643 81 27.

Już od wczesnej jesieni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował  stosowne działania – pracownicy socjalni odwiedzali osoby samotne i rodziny . Rozpoznano ich potrzeby, zapewniono pomoc w postaci żywności, opału, odzieży. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej trwa zbiórka odzieży zimowej (w dobrym stanie), która sukcesywnie jest przekazywana najbardziej potrzebującym. Zachęcamy do włączenia się w akcję. Mamy nadzieję, że społeczna wrażliwość wszystkich mieszkańców  oraz podjęte  działania profilaktyczne i osłonowe, jako przejaw naszej troski o najsłabszych, pozwolą nam uniknąć nieszczęśliwych w skutkach następstw zimy.

 Nie bądźmy obojętni!

                                                                                                                                                                                 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Augustowie

                                                                                          Augustów, 2019 r.