5 lipca ogłoszone zostały wyniki wstępnej rekrutacji do szkół średnich. Do publicznej wiadomości podano listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół i klas oraz listę uczniów niezakwalifikowanych. Osobno odbywała się rekrutacja absolwentów gimnazjów i osobno absolwentów szkół podstawowych.

Największym zainteresowaniem cieszyło się I Liceum Ogólnokształcące i zawód „technik informatyk” w Augustowskim Centrum Edukacyjnym. W tych szkołach, aby przyjąć uczniów z wysokimi wynikami, utworzono dodatkowe oddziały. Ogółem do augustowskich szkół średnich zakwalifikowanych zostało 483 absolwentów gimnazjów i 534 absolwentów szkół podstawowych.

Młodzież nie była zainteresowana kształceniem się w zawodzie „technik ekonomista” oraz „operator obrabiarek skrawających”. Ze względu na niską liczbę chętnych (od 2 do 5 do poszczególnych klas), nie zostały utworzone w Zespole Szkół Technicznych takie oddziały. Aktualnie szkoła ta dysponuje wolnymi miejscami w: Technikum Nr 2 – zawód „technik mechanik” i Branżowej Szkole I stopnia Nr 2 – zawód „kucharz”.

12 lipca br. (w piątek) o godz. 10:00 zostaną ogłoszone listy uczniów przyjętych do augustowskich szkół średnich.

– Żaden absolwent gimnazjum czy szkoły podstawowej z naszego powiatu nie pozostanie bez możliwości dalszego kształcenia w szkole ponadpodstawowej – zapewnia Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym. – Wszelkiej pomocy w tym zakresie udzielają dyrektorzy szkół średnich oraz pracownicy naszego Wydziału, dodaje.

Red.

augustowski.home.pl