Dyrektorem augustowskiej Szkoły Podstawowej nr 4 wciąż jest Mariola Brygida Karpińska. Orzekł tak Naczelny Sąd Administracyjny, który stwierdził, że w maju 2017 roku burmistrz Wojciech Walulik zwolnił ją niezgodnie z prawem. Nauczycielka chce jak najszybciej wrócić do pracy.

Jako przyczynę zwolnienia podano wtedy brak współpracy między dyrektor i kadrą pedagogiczną oraz planowane przez nią zmiany w arkuszu organizacyjnym. Karpińska podkreśla, że zajmujące się sprawą instytucje uznały takie argumenty za niewystarczające.

Wszystkie instancje potwierdziły niesłuszność decyzji o moim odwołaniu. Stwierdzili tak kolejno: wojewoda podlaski, podlaski kurator oświaty oraz wojewódzki sąd administracyjny. Mimo to Ratusz odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale i tam sędzia przyznał mi rację. Jestem dyrektorem i chcę do pracy wrócić.

Jej funkcję przez ostatnich kilkanaście miesięcy pełniła poprzednia wicedyrektor szkoły Anna Kopiczko. Zdaniem burmistrza Mirosława Karolczuka dzięki temu, wszystkie podpisane w tym czasie dokumenty i świadectwa są ważne.

Rozmowy na temat warunków powrotu Karpińskiej do szkoły wciąż trwają. Stanowisko obejmie najprawdopodobniej już po feriach zimowych.| red: mik

autor: Marcin Kapuściński

radio.bialystok.pl