Przewodnik- skarbnica wiedzy, mistrz opowiadania ciekawostek, miłośnik zdobywania wiedzy.

Tak w skrócie można scharakteryzować tych, którzy z wielką pasją i ogromnym zaangażowaniem promują królewskie miasto nad Nettą.

21 lutego przypada ich święto.

W związku z tak miłym dniem składamy wszystkim przewodnikom serdeczne życzenia,dużo grup turystycznych, którym mogą przekazać swą ogromną wiedzę, wytrwałości, odkrywania nowych ciekawostek.

Życzymy sobie również owocnej współpracy ze wszystkimi biurami turystycznymi i podmiotami turystycznymi oraz władzami miasta.

Warto wspomnieć, że augustowskie Koło Przewodników działające przy PTTK Augustów nie próżnuje, choć to jeszcze nie sezon. Jednak do niego należy się przygotować.

Jak co roku w przededniu święta odbyło się spotkanie, gdzie ustalono działania, które będą realizowane w sezonie.

Ponownie z entuzjazmem przyjęto w planie, bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem, pomysł naszej koleżanki Beaty Żukowskiej. Jest to inicjatywa mająca na celu przybliżać turystom nasze piękne miasto. Z roku na rok cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem.

Tradycyjnie zaplanowano wyjazd szkoleniowy. I oczywiście podejmiemy wiele działań, które przyczynią się do promowania naszego miasta.

Z turystycznym pozdrowieniem Irena Śniadkowska