Od maja do końca lipca trwał konkurs studencki „Moje województwo. Podlaskie 2030”. Wpłynęło 15 prac, spośród których organizatorzy wyłonili finałową dziesiątkę. Dziś (27 sierpnia) Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, który był organizatorem konkursu, wręczył laureatom nagrody finansowe i rzeczowe.

Konkurs polegał na opisaniu przyszłości, w jaki sposób i w jakich kierunkach powinno rozwijać się Podlaskie do 2030 roku. Startować w nim mogli studenci uczelni wyższych z województwa podlaskiego. Celem organizatorów było poznanie nowatorskich pomysłów i opinii środowiska studenckiego na temat możliwości i szans rozwojowych województwa podlaskiego.

Strategiczny rozwój

– Serdecznie dziękuję za zainteresowanie konkursem i podzielenie się wizją województwa podlaskiego. Traktujemy to jako wnioski do strategii, nad której aktualizacją pracujemy – powiedział na wstępie Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Jest to o tyle ważne, że będzie dotyczyło Waszej przyszłości. Dlatego Wasza perspektywa była dla nas tak istotna.

Jak zapowiedział marszałek, najlepsze pomysły zostaną uwzględnione podczas aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego – to najważniejszy dokument kreujący rozwój w Podlaskiem. To zapisy strategii będą warunkowały wsparcie m.in. ze środków unijnych.

– Przekrój opracowań był bardzo różny – mówiła o pracach konkursowych Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Wskazała, że pojawiły się odniesienia do przedsiębiorczości, ekologii, do łączenia medycyny z nowoczesnym technologiami, do elektromobilności czy nawet do tak ważnego aspektu, jak inteligencja emocjonalna. – Z pracami zapoznali się eksperci odpowiedzialni za przygotowanie strategii, by zainspirować się głosem młodego pokolenia. Było to dla nas bardzo owocne – podsumowała.

Studenckim okiem

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 4 tys. zł zdobył Krzysztof Jakub Konon, student Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W pracy „Remedium dla Podlaskiego” poruszył perspektywy interdyscyplinarnego rozwoju województwa w aspekcie m.in. mobilności, opieki medycznej czy szkolnictwa wyższego. Według autora, wskazane przez niego działania podniosłyby jakość życia mieszkańców, a tym samym stanowiłyby remedium na zdiagnozowany problem: depopulacji regionu.

– Nie spodziewałem się takiego wyróżnienia, zwłaszcza, że jestem z uczelni, która nie specjalizuje się w tego typu zagadnieniach – powiedział zwycięzca. 
Jak podkreślał, w koncepcji odbiegł od myślenia o rozwoju w ujęciu czysto ekonomicznym. Uznał, że do dobrego życia ważne są nie tylko kwestie finansowe, ale ogólne zadowolenie z życia, na które składa się wiele innych czynników, jak wygląd miejsc, w których żyjemy, dobra komunikacja kolejowa i autobusowa czy kwestie świadomej ekologii. Zwrócił także uwagę, że nie do końca jest wykorzystany np. potencjał turystyczny, że wciąż wiele miejsc pozostaje nieznanych. – To pole do działań m.in. administracji publicznej, by świadomie i efektywnie promowała nasz region np. w internecie – mówił.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 2 tys. zł zdobył Ernest Sakowicz z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. W pracy „Lepsze jutro” skupił się na poprawie jakości życia mieszkańców. Według autora województwo powinno stawiać na zdrowie mieszkańców, aktywność fizyczną, zieleń, czystość, ale także możliwości rozwoju nowych technologii. Wśród rozwiązań wymienił m.in. otwarte i zielone osiedla, rozwój aktywność fizycznej dzieci, czy inwestycje w sektorze aut elektrycznych.

Laureatką trzeciego miejsca została Monika Karska z Politechniki Białostockiej z pracą „Ekologiczna Polska „A” – sposobem rozwoju województwa podlaskiego” (nagroda: 1 tys. zł). Odwołała się w niej do rozwoju odnawialnych źródeł energii w oparciu o rozwój biogazowni, montaż pomp ciepła, nie tylko w gospodarstwach, domach, ale i całych osiedlach. Zwróciła też uwagę na możliwości rozwoju w dziedzinie produkcji i usług dla samochodów elektrycznych.

Wyróżnienie otrzymała praca zespołowa studentów Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w składzie Zuzanna Kiersnowska, Adrian Konopka, Sylwia Jabłońska. Pochylili się oni nad tematem „W innej skórze czyli inteligencja emocjonalna jako kluczowy czynnik rozwijający kapitał ludzki województwa podlaskiego”. W opracowaniu położyli nacisk na rozwój inteligencji emocjonalnej, która według nich będzie kluczową kompetencją przyszłości.

Za przejście do II etapu konkursu upominki otrzymali też obecni na spotkaniu: Eugenia Barkun (Politechnika Białostocka), Marta Koreniecka (Uniwersytet w Białymstoku) oraz Tomasz Czekanowski i Paweł Jankowski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku).

Co dalej?

Głos młodego pokolenia to część debaty, jaką prowadzi Samorząd Województwa Podlaskiego w trakcie prac nad aktualizacją strategii. Obecnie obowiązuje dokument z 2013 roku. W trakcie kilku lat nasze region zmienił jednak oblicze w wielu sferach na tyle, że wymaga to uaktualnienia wyzwań i uszczegółowienia celów na kolejną dekadę. Prace nad strategią zakończą się, zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem, w grudniu 2019 roku przyjęciem nowej treści dokumentu przez Sejmik Województwa Podlaskiego. nowa, zaktualizowana, strategia będzie podstawą wydatkowania pieniędzy unijnych z nowego budżetu Unii Europejskiej 2021-2027.

mn / red. is

|www.wrotapodlasia.pl