W Augustowie obradowała polsko-białoruska grupa robocza ds. rozwoju Kanału Augustowskiego (21-22 marca br.) W jej skład weszli nowi włodarze samorządów i ich stowarzyszeń w Podlaskiem. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentował Marek Malinowski.

To było piąte posiedzenie grupy powołanej w grudniu 2016 r. Przewodniczyli mu Marek Malinowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego i Wiktor Liskowicz, wiceprzewodniczący grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.

W posiedzeniu w augustowskim Hotelu Wojciech wzięli udział m.in. Konsul Generalna Republiki Białorusi Ałła Fedorowa, Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, pierwszy sekretarz Ambasady RP w Mińsku – Magdalena Sidorowicz, a także przedstawiciele samorządów i ich związków (m.in. Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego), instytucji państwowych (Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Regionalna Dyrekcja Dróg Wodnych). Członkowie grupy rozmawiali zarówno o projekcie August Velo i Street View po Kanale Augustowskim (realizowanym przez PROT), a także o aktualnym stanie prac nad wpisaniem kanału na listę UNESCO oraz potrzebie pilnego remontu śluzy Kurzyniec.

Marszałek Marek Malinowski podczas dyskusji stwierdził, że budowanie marki Kanału Augustowskiego i jego rozpoznawalności nie tylko w Polsce, ale i na świecie jest niezbędne dla podniesienia atrakcyjności i obiektu, i obu regionów.

– Cieszy fakt, iż wokół kanału powstaje coraz więcej małej infrastruktury turystycznej, nowych szlaków pieszych i rowerowych,  w tym dla naszego gremium najważniejszy, łączący się z Green Velo szlak  August Velo na białoruskiej części Kanału Augustowskiego – mówił podczas posiedzenia.  

Od momentu powstania grupy istotnym tematem jest wpisanie drogi wodnej, której częścią jest Kanał Augustowski na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W trakcie dotychczasowych prac nad wpisem i projektem specjaliści wskazali problemy związane z funkcjonowaniem kanału. Wniosek z ich prac jest taki, że kanał, aby stać się częścią drogi wodnej dla jakiej został stworzony, musi być sprawnie połączony z rzeką Wisłą poprzez Biebrzę i Narew.  – Musi być też spławny – podkreślał Marek Malinowski. Podczas posiedzenia członkowie grupy postanowili kontynuować prace w zespole roboczym nad wpisem kanału na listę UNESCO z udziałem przedstawicieli ekspertów z Polski, Białorusi i Litwy.

Ustalili również plan pracy na rok 2019. Już z końcem kwietnia br. w związku z oficjalnym otwarciem kolejnego sezonu turystycznego na przejściu wodno-pieszo-rowerowym Rudawka-Lesnaja – odbędzie się rajd rowerowy. Zaplanowane są również wizyty studyjne dziennikarzy z redakcji europejskich i światowych po obu stronach kanału. Trwają też ustalenia przedsięwzięć kulturalnych związanych z kanałem, o których będą informować na swoich stronach internetowych przedstawiciele wszystkich środowisk związanych z grupą roboczą.

Gs/art

www.wrotapodlasia.pl /
Fot. wrotapodlasia.pl