Oficjalne Otwarcie Punktu Informacyjnego Programu Czyste Powietrze w Augustowie

Punkt rozpoczyna swoją działalność w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie przy ulicy Wojska Polskiego 54.

W dzisiejszym otwarciu uczestniczyli: Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA, Poseł na Sejm RP, Jarosław Szlaszyński – Starosta Powiatu Augustowskiego, Dr Maciej Borzyszkowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Dariusz Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski.

Mieszkańcom z terenu Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego zainteresowanym uzyskaniem wsparcia w ramach rządowego Programu Czyste Powietrze, dwie osoby zatrudnione w Punkcie wytłumaczą, jak krok po kroku we właściwy sposób wypełnić wniosek.

Wcześniej były prowadzone prace, aby taki punkt powstał przy Urzędzie Miejskim w Augustowie ale nie doszło to do skutku. Z uwagi na pilną potrzebę wsparcia mieszkańców w prawidłowym wypełnianiu wniosków i udzielania niezbędnych informacji z tym związanych, takie działania podjęło Starostwo Powiatowe w Augustowie. Zgodnie z obietnicą złożoną podczas konferencji prasowej (w styczniu br.) przez Starostę i Wicestarostę Powiatu Augustowskiego, punkt zaczął działać w marcu, a dokładnie od 16. marca 2019 r.

Ze względu na znacznie wyższą kwotę o którą można się ubiegać, niż proponuje to uruchomiony w tym roku program miejski Airgustów i szerszy zakres działań możliwych do wykonana w ramach programu Czyste Powietrze, coraz więcej osób wykazuje zainteresowanie właśnie tym programem. Przypomnijmy, okres realizacji programu rządowego to 10 lat i ponad 200. mld zł do rozdysponowania.

Cel programu:
Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Bart.

Zostaw komentarz

Twój adres e mail nie zostanie opublikowany