15 marca 2019 r. w sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku odbył się XV Regionalny Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. To rywalizacja artystyczna inna niż wszystkie. Uczestnicy wybierają utwory konkretnej grupy poetów, która związana jest z Warmią, Mazurami i Suwalszczyzną. Organizowany konkurs służy bowiem ocaleniu od zapomnienia poezji dawnych twórców regionalnych, jak również kształtowaniu wrażliwości na słowo pisane współczesnych artystów tej ziemi. W tym roku szczególny nacisk położono na twórczość obecnego podczas artystycznej rywalizacji Krzysztofa Szatrawskiego (członka jury) – za najciekawsze wykonanie jego utworu była przewidziana nagroda specjalna.

Zmagania konkursowe toczyły się w czterech kategoriach: w pierwszej wystąpili najmłodsi artyści, czyli uczniowie klas piątych i szóstych szkół podstawowych, którzy prezentowali jeden wybrany utwór twórcy regionalnego. Pozostali recytatorzy przedstawiali po dwa utwory: współczesny oraz dawny, z XIX lub I połowy XX wieku. W drugiej kategorii wystąpili przedstawiciele klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, w kolejnej uczniowie trzecich klas gimnazjum oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Na końcu zaś prezentowali się najstarsi, czyli młodzież z drugich, trzecich i czwartych klas szkół ponadgimnazjalnych. 

W wyniku eliminacji powiatowych, które odbyły się 5 marca 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, wyłoniono 11 recytatorów, którzy reprezentowali powiat augustowski na etapie regionalnym konkursu. Miło jest nam poinformować, iż nasi artyści zajęli pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach konkursowych! Wśród najmłodszych triumfowała Maja Prokop (opiekun artystyczny: Dorota Prokop) ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Augustowie, która w niezwykle ekspresyjny sposób przedstawiła utwór Józefy Drozdowskiej „Konie pławiące się w Biebrzy”. W starszej kategorii I miejsce zajęła Aleksandra Konopko (opiekun artystyczny: Aleksandra Mazur-Bielawska) ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie, która zaprezentowała wiersze Krzysztofa Szatrawskiego „locus solus” oraz Leszka Moczulskiego „Ballada o Czerwonym Krzyżu”. W kategorii III triumfatorem został Mateusz Olszewski (opiekun artystyczny: Dorota Prokop) z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, w którego wykonaniu publiczność usłyszała utwory Krzysztofa Szatrawskiego „locus solus” oraz Tobiasza Stullicha „Jesień”. Mateusz otrzymał także Nagrodę Specjalną Burmistrza Olecka za najciekawszą interpretację wiersza Krzysztofa Dariusza Szatrawskiego. W tej samej kategorii II miejsce zajęła Olga Chełmińska (opiekun artystyczny: Bożena Bendig) z I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie, która przedstawiła wiersze „O jaździe na wielocypedach” Jana Domasza oraz „Kałuże” Janiny Osewskiej. Wreszcie wśród najstarszych uczestników zmagań bezkonkurencyjny okazał się Dawid Sujata (opiekun artystyczny: Tomasz Choroszewski) z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, który zaprezentował teksty Krzysztofa Szatrawskiego „locus solus” oraz Marii Zientary-Malewskiej „Drewniany Polak”. Dawid zdobył także Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla najlepszego recytatora XV Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. II miejsce zajął Mateusz Rusiłowski (opiekun artystyczny: Dorota Prokop) z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, który dokonał interpretacji wierszy Michała Kajki „Dom rodzinny” oraz Krzysztofa Szatrawskiego „kierowaliśmy się ku brzegom”. Trzecie miejsce przypadło w udziale Izabeli Fedorczyk (opiekun artystyczny: Marzanna Markowska) z I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie, która przedstawiła utwory Józefy Drozdowskiej „W dolinie tej rzeki” oraz Wojciecha Kętrzyńskiego „Decyzja”. Wyróżnienie zaś trafiło do rąk Julii Kopiczko (opiekun artystyczny: Tomasz Choroszewski) z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, w której wykonaniu można było usłyszeć wiersze Krzysztofa Szatrawskiego „doświadczenia metafizyczne” oraz Wojciecha Kętrzyńskiego „W ojczystym kraju”.

Gratulujemy serdecznie wszystkim nagrodzonym oraz ich opiekunom! Życzmy dalszych sukcesów!

(i)

Młodzi recytatorzy z Augustowa