Uprzejmie informujemy, że Burmistrz Miasta Augustowa podpisał porozumienie z ZOZ Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska E&B Falkowscy sc, 16-300 Augustów, ul. Zarzecze 17b dotyczące udostępnienia gabinetu stomatologicznego.

Porozumienie obejmuje bezpłatne świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów.

Szczegółowe informacje zostaną wkrótce przekazane rodzicom przez dyrektorów szkół.

|UM Augustów