W Osiedlowym Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się dziś (25.10.) ostatnie wydarzenie w ramach tegorocznych obchodów Dni Seniora. Organizatorem obchodów jest Rada Seniorów Miasta Augustowa działająca przy Burmistrzu Miasta Augustowa, której celem jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta, monitorowanie potrzeb augustowskich seniorów, ścisła współpraca z władzami Miasta. Obchody Dni Seniora trwały w naszym mieście od 21 października.

Dzisiejszemu uroczystemu spotkaniu nadano nazwę „O każdej dnia i roku porze zawsze uśmiechaj się seniorze”. Nie brakowało na nim tytułowego uśmiechu. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania, gości witali uczniowie z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym. Sympatyczne maluch, swoją powagą stosowną do pełnionego zadania, wymuszały uśmiech na twarzy wchodzących. Wręczały gościom pięknie wykonane karty z życzeniami i pamiątkowe gadżety. Uśmiech pojawiał się podczas wystąpień zaproszonych gości, i dużo go było w drugiej części wydarzenia, kiedy przed seniorami występowały zespoły artystyczne.

Przychodzi taka pora, kiedy wszyscy wchodzimy w wiek dojrzały. Zdając sobie sprawę z konieczności takiego stanu rzeczy, mając świadomość tego co nas czeka, jest dużą sztuką pogodnie przejść przez ten okres. (…) Uśmiech na co dzień, optymizm, jest w życiu bardzo potrzebny. Nauczmy się pomimo przeszkód, tak właśnie do tego podchodzić

– powiedział na wstępie swojego wystąpienia, obecny na spotkaniu burmistrz, Mirosław Karolczuk.

Burmistrz uczestniczył w uroczystości z dużą grupą pracowników magistratu. Po wystąpieniu Burmistrza do seniorów przemówił jego zastępca, Filip Chodkiewicz. Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędy Miejskiego w Augustowie, Michał Kotarskli wręczył medale osobom, którym nadany został tytułu ,,Senior na medal”.

Tego dnia, z seniorami oficjalnie pożegnał się odchodzący z końcom miesiąca na emeryturę, dyrektor PCPR w Augustowie, Zdzisław Wasilewski.

Z protokołu sporządzone po posiedzenia Komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie wyróżnienia ,,Senior na medal” wynika, że do dnia 10 października 2019 r., do Urzędu Miejskiego w Augustowie wpłynęło 9 zgłoszeń o nadanie tytułu ,,Senior na medal”. Po zapoznaniu się z uzasadnieniami złożonych wniosków, Komisja postanowiła jednogłośnie o przyznaniu czterech dodatkowych wyróżnień. Tytuł ,,Senior na medal” przyznano następującym osobom:

1. Krystyna Głażewska

2. Krystyna Walicka

3. Krystyna Gilewska

4. Bożena Helena Kowalczyk

5. Edward Pacuk

6. Jan Klepacki

7. Andrzej Kurczyński

8. Anna Urbanowska

9. Ewa Furmanik

Wyróżnione osoby odebrały medale na dzisiejszym spotkaniu.

|Bart.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i wysłuchania wystąpienia Burmistrza Augustowa.