Wszyscy możemy wspierać augustowskie organizacje pożytku publicznego! Rozliczając się z fiskusem możesz przekazać wybranej organizacji działającej na rzecz miasta i jego mieszkańców 1% podatku dochodowego. Przekazane kwoty dają organizacji możliwość realizacji działań na rzecz lokalnej społeczności.

Procedura przekazania 1% w 2019 r. po zmianie przepisów tzn. likwidacji obowiązku rozliczania się z urzędem i wprowadzeniu usługi Twój e-PIT

Wskazanie organizacji pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1% podatku jest możliwe zarówno, jeśli rozliczamy się korzystając z usługi Twój e-PIT, a także wtedy kiedy zdecydujemy się na rozliczenie papierowe. W przypadku pozostawienia rozliczenia urzędowi skarbowemu, 1 % podatku zostanie przekazany organizacji wskazanej w rozliczeniu w 2018 roku.  Jeśli jest ona nadal na liście OPP uprawnionych do otrzymywania 1% to dostanie nasz 1% również w 2019 r.

Jeśli w roku 2018 nie wskazywaliśmy żadnej OPP, a w roku 2019 nic nie zrobimy z naszym PIT-em, to nie przekażemy 1%. Urząd skarbowy nie ma kompetencji, żeby wskazać OPP za nas.

Szczegółowe informacje jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT dostępne na: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-w-usludze-twoj-e-pit/

W Augustowie działają organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego, na rzecz których każdy może oddać 1% podatku dochodowego. Prowadzą one różne działania skierowane do mieszkańców Augustowa, przyjmują na siebie nowe obowiązki i zadania. Każda złotówka jest ważna i przekłada się na konkretne rezultaty ich pracy, które korzystnie wpływają na jakość życia mieszkańców naszego miasta.

Poniżej publikujemy listę organizacji z Augustowa posiadających status organizacji pożytku publicznego. Lista dostępna również na: https://tiny.pl/txz27

Numer KRS Nazwa organizacji
0000016109 Klub Żeglarski „AUGUST”
0000037063 Fundacja Cordis
0000066973 Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie
0000068516 Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych WTZ w Augustowie
0000075163 Towarzystwo Młodego Krechowiaka
0000093531 Augustowskie Towarzystwo Pływackie
0000233135 Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie
0000237085 Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne
0000612002 Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy „ZIELONY PARASOL”
0000278437 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród nas”
0000304936 Towarzystwo Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
0000339052 Pomocna Dłoń