Remont Miejskiego Domu Kultury i budowa dworca autobusowego w Augustowie, kiedy?

Jak w obecnej chwili wyglądają prace w UM związane z rozbudową Miejskiego Domu Kultury? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do burmistrza Augustowa, Mirosława Karolczuka.

W czerwcu zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na roboty budowlane ze wskazaniem, iż realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania zewnętrznego. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest w 2020 r. – tak brzmi podsumowujący fragment odpowiedzi Burmistrza Augustowa.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury” jest ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Augustów. Stanowi przedsięwzięcie kluczowe do realizacji w podobszarze Centrum I – czytamy w odpowiedzi na nasz zapytanie.

Dlaczego, ta pilna dla miasta inwestycja nadal tkwi w inwestycyjnej kolejce potrzeb? Burmistrz wyjaśnia:

– Gmina Miasto Augustów przygotowuje wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pierwotny termin składania wniosków Instytucja Organizująca Konkurs wyznaczyła na 10 maja (przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu sierpień 2019 r., podpisanie Umów o dofinansowanie: wrzesień 2019 r.). Komunikatem z dnia 25.03.2019 r. Instytucja Organizująca Konkurs poinformowała o wydłużeniu terminu składania wniosków do dnia 10.06.2019 r., a następnie komunikatem z dnia 23.04.2019 r. ponownie wydłużyła termin składania wniosków do dnia 1.07.2019 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2019 r., a podpisanie Umów o dofinansowanie: listopad 2019 r.

Nie jest to dobra wiadomość dla mieszkańców i tysięcy odwiedzających nas gości. Wszystko przemawia za tym, że pomimo wielokrotnych przedwyborczych zapowiedzi samorządowców ostatnich kilku kadencji, KULTURA w królewskim mieście Augustowie kolejne 2 lata – a może 3), nadal będzie kwitła w ciasnych i niefunkcjonalnych pomieszczeniach.

Zadaliśmy też pytanie, na drugi ważny dla ogółu mieszkańców Augustowa temat tj., Kiedy konkretnie w Augustowie zacznie funkcjonować dworzec autobusowy?

– Obecnie analizowana jest sytuacja i sposób realizacji inwestycji. Będziemy prowadzili rozmowy z przewoźnikami na temat przyszłej lokalizacji dworca autobusowego i partycypacji w kosztach utworzenia i funkcjonowania nowego dworca. O szczegółach będziemy informowali redakcję – napisał w swojej odpowiedzi Burmistrz Augustowa.

Bart. / Augustow.org

Zostaw komentarz

Twój adres e mail nie zostanie opublikowany