Masz od 16 do 21 lat? Chcesz brać aktywny udział w życiu społecznym regionu? Zostań radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Dziś (8 października) ruszyła rekrutacja.

30-osobowy Sejmik, choć młodzieżowy, działa na zasadach odpowiadających funkcjonowaniu tego „dorosłego”. Spośród Zgromadzenia Ogólnego wybierane jest Prezydium, a także komisje. Radni zbierają się na posiedzeniach obradując nad sprawami bieżącymi w sali obrad im. Krzysztofa Putry. W tej samej, w której zwyczajowo obraduje Sejmik Województwa Podlaskiego. Tylko kadencja jest krótsza, bo dwuletnia.  

MSWP ma charakter konsultacyjny. Jednak wszelkie stanowiska przedstawione przez niego są traktowane z całą powagą.

Cel funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku? Edukacja i aktywizacja młodzieży szczególnie w zakresie życia obywatelskiego na terenie woj. podlaskiego, podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej struktur samorządowych i aktów prawa miejscowego oraz zasad funkcjonowania organów samorządu terytorialnego. To też promowanie idei samorządności lokalnej, wspieranie udziału młodzieży w budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwijanie aktywności obywatelskiej młodzieży regionu.

Istotne w ocenie Zarządu jest  również podnoszenie poziomu zdolności do podejmowania decyzji, w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu oraz umiejętności organizacyjnych, np. poprzez organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących idee Sejmiku, cykliczne spotkania informacyjne.

Kontynuacja funkcjonowania MSWP jest możliwa dzięki podjęciu przez Zarząd Województwa Podlaskiego chwały w sprawie realizacji inicjatywy „Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego” z dnia 1 października 2019 r.

MSWP składać się będzie z radnych wybieranych spośród młodzieży zamieszkującej województwo podlaskie, uczęszczającej do szkół średnich i wyższych z województwa podlaskiego a także pochodzącej z młodzieżowych rad działających na terenie województwa podlaskiego.

Zasady przeprowadzenia wyborów do MSWP określa Regulamin Wyborów do III kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, stanowiący załącznik do uchwały zarządu województwa.

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania stosownych dokumentów załączonych w załączniku. Zakończenie rekrutacji – 21 października 2019r.

Katarzyna Ancipiuk, pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, oprac. ms

|www.wrotapodlasia.pl

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne w załączniku TUTAJ >>>