Miejska uroczystość Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w piątek, 11 października w Szkole Podstawowej nr 4. W obchodach uczestniczył burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz, pracownicy Wydziału Edukacji i Sportu, dyrektorzy i nauczyciele miejskich szkół podstawowych i przedszkoli oraz zaproszeni goście.

– W tym szczególnym dniu wszystkim nauczycielom życzę sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz niesłabnącego zaangażowania do dalszej pracy

– powiedział burmistrz Mirosław Karolczuk.

Bardzo doceniam Państwa pracę i wraz z pracownikami staramy się zrobić wszystko, aby Państwa grupa zawodowa w naszym mieście miała dobre warunki pracy

– dodał burmistrz.

Podczas uroczystości Burmistrz Augustowa uhonorował nagrodami nauczycieli wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w kształceniu i wychowywaniu młodych pokoleń. W tym roku nagrodę otrzymało 20 nauczycieli:

 1. Leszek Mołodziejko
 2. Anna Nerko
 3. Halina Bonarska
 4. Agnieszka Jabłońska
 5. Małgorzata Szleszyńska
 6. Beata Tomaszewska
 7. Izabela Chabasińska
 8. Beata Czerwińska
 9. Alicja Kulik
 10. Anna Liszewska
 11. Halina Poźniakowska
 12. Anna Karpińska
 13. Monika Rowińska
 14. Jarosław Szleszyński
 15. Marzanna Agata Gnojnicka
 16. Jolanta Potapowicz
 17. Anna Sobieszczańska
 18. Anna Polkowska
 19. Krystyna Matejko
 20. Anna Monika Sobolewska

Obchody uświetniły występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Nie zabrakło okolicznościowych przemówień, podziękowań i gratulacji. Na zakończenie nauczyciele, którzy uzyskali awans zawodowy złożyli uroczyste ślubowanie. W tym roku tytuł nauczyciela mianowanego otrzymali trzej pedagodzy.

Wszystkim nagrodzonym nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
|urzad.augustow.pl