15 listopada 2019 r. w godz. 8.00-10.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców.

Zostanie omówiony harmonogram naborów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 2020 rok, jak również możliwości wsparcia z krajowych funduszy europejskich.

Zgłoszenia są przyjmowane do 13 listopada 2019 r. za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: justyna.muszynska@wrotapodlasia.pl lub telefonicznie pod numerem: 85 66 54 302.

wrotapodlasia.pl