W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i sprawozdań z realizacji zadania publicznego, 17 grudnia 2019 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędzie się bezpłatne szkolenie w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, które zamierzają ubiegać się o dotacje z budżetu miasta w 2020 roku.

urzad.augustow.pl