Dnia 29 stycznia 2019r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Augustowie odbyła się uroczystość uhonorowania mieszkańców naszego miasta, którzy przeżyli w związku małżeńskim 50 lat.

We wtorek, 29 stycznia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Augustowie odbyła się uroczystość Złotych Godów. W uroczystości wzięli udział państwo Marta i Stefan Janiccy, którym towarzyszyli ich najbliżsi. Odznaczenia „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk. Spotkanie stało się okazją do wspomnień o czasach, w których jubilaci się poznali i o zmianach jakie zaszły w ciągu pół wieku bycia razem.

Były życzenia, kwiaty, symboliczna lampka szampana oraz tradycyjnie Marsz Mendelsona. Burmistrz Augustowa zwrócił uwagę, iż medale są przyznawane parom, które w związku małżeńskim przeżyły co najmniej 50 lat, dlatego są wzorem do naśladowania dla innych.

Przy okazji tego jubileuszu informujemy, iż do zgłoszenia inicjatywy przyznania „Medalu
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” do Wojewody Podlaskiego uprawniony jest burmistrz. Wobec powyższego w sprawie otrzymania „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla mieszkańców miasta Augustowa, należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Augustowie, ul. 3 Maja 49.

UM Augustów