Zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad w utworzonych punktach konsultacyjnych.

W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach od 18 lutego do 24 lutego. W ramach przedsięwzięcia, w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie przy ulicy Brzostowskiego 6, w tych dniach zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny. Interesanci będą przyjmowani w pokoju nr 201, lub 215. Dyżur będzie pełniony przez Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Augustowie oraz jego zastępcę, w godz. 7.30 – 15.30.

Zainteresowani mogą również zgłaszać się do Prokuratury Rejonowej w Augustowie przy ul. 3 – go Maja 43, gdzie od poniedziałku, do piątku w godz. 8.00-15.00, będą mogli zasięgnąć informacji o przysługujących im uprawnieniach od dyżurujących prokuratorów.

augustow.policja.gov.pl