Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Spotkanie Delegatów AKS Sparta

By / 9 miesięcy temu / Sport / Brak komentarzy

Tradycyjnie sala konferencyjna Urzędu Miejskiego gościła delegatów i członków Augustowskiego Klubu Sportowego Sparta Augustów na zebraniu sprawozdawczym naszego stowarzyszenia. Tym razem było to również wyborcze spotkanie delegatów. Dla niektórych kolegów z naszego Zarządu  było to ostatnie spotkanie w tej roli, w  tym dla Prezesa Sparty

Wszystkich delegatów, gości i członków przywitał Prezes Klubu dr Adam Sieńko. Później bardzo sprawnie były realizowane poszczególne punkty z porządku obrad, a to dzięki sprawnemu prowadzeniu zebrania przez naszego kolegę L. Cieślika. Wybrano Komisję Mandatową, Uchwał i Wniosków.

Prezes Klubu przestawił sprawozdanie z 4 – letniej kadencji jak również za ostatni rok omawiając  dokładnie wyniki każdej z trzech sekcji klubu. Wpierw jednak  minutą ciszy uczczono tych którzy  od nas odeszli: wieloletniego Dyrektora Biura Romka Karbońskiego oraz Członka Zarządu  Konrada Rumińskiego.

Adam Sieńko w swym wystąpieniu podkreślił iż jest to jego ostatnie wystąpienie jako Prezesa Klubu Sparta. Z racji wyboru na radnego musi złożyć swą rezygnację i to po dzisiejszym spotkaniu zrobi.

Sprawozdania przedstawione przez Prezesa zamieścimy na stronie Sparty. Co było ważne w wystąpieniu ustępującego Prezesa jak podkreślał – „ nigdy nie zdarzyło się aby zawodnicy nie mogli pojechać na zawody„.

Główna księgowa Eliza Zakrzewska przedstawiła wynik finansowy klubu  oraz bilans za 2018 rok.

Burmistrza Augustowa Mirosław Karolczuk, w swym wystawieniu gratulował wyników klubu w 2018 roku. Powiedział m.in. – „ Nie ma Augustowa bez Sparty i Sparty bez Augustowa„. W swym wystąpieniu Pan Burmistrz  nawiązał do sytuacji finansowej klubu mówiąc iż dołoży starań aby skutecznie i szybko wprowadzić nowe rozwiązania aby sfinansować koszty działalności klubu.

Panie Burmistrzu trzymamy za słowo.

Po wystąpieniach ustępujący Zarząd w składzie:

A,Sieńko – Prezes ,  K. Andruszkiewicz i Z. Sadowski – Wice Prezesi  oraz członkowie P. Markiewicz, B. Pozniakowski, A. Palka, A. Masiewicz, B. Kozłowski i W. Rusiłowski; uzyskał absolutorium.

Później dokonano wyboru nowych władz klubu.

Od dnia wczorajszego przez najbliższe 4 lata, klubem AKS „Sparta” kierować będzie Zdzisław Sadowski.

Wiceprezesami zostali wybrani:

Krzysztof Andruszkiewicz

Piotr Markiewicz

Wojciech Salik

Członkami Zarządu zostali:

Bartłomiej Poznakowski – Sekretarz

Patryk Palczewski – Skarbnik

Agnieszka Grajewska

Marek Kozłowski

Ryszard Iwaszkiewicz

Piotr Domaszewski

Na zakończenie wystąpił nowy Prezes klubu dziękując tym którzy społecznie pracowali przez ostatnie lata i z różnych względów nie kandydowali do nowych władz. Przedstawił również, co będzie najważniejsze w najbliższym czasie w działaniach nowego Zarządu klubu.

Na tym Walne Sprawozdawczo Wyborcze Spotkanie Delegatów zakończono .Na zdjęciu nowy Prezes AKS Sparta Zdzisław Sadowski oraz zdjęcia z Walnego Sparty.

sparta.augustow.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e mail nie zostanie opublikowany