Wzrost aktywności zawodowej 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – to główny cel projektu, który zostanie zrealizowany na terenie pięciu powiatów naszego regionu. Dziś (06.08) decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 912 tys. zł.

Wsparcie otrzymają osoby zamieszkałe na terenie powiatów – monieckiego, grajewskiego, augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego. Uczestnicy wrócą na właściwą ścieżkę dzięki reintegracji indywidualnej i grupowej, skorzystają ponadto ze szkoleń, staży zawodowych oraz usług pośrednictwa pracy.

Projekt zrealizuje Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia. Wartość tego przedsięwzięcia przekracza milion złotych, natomiast dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 912 tys. zł.

kg

wrotapodlasia.pl