W czwartek, 13 czerwca burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk spotkał się z przedstawicielami władz obwodu i rejonu grodzieńskiego. Podczas spotkania omawiano kwestie związane z promocją Kanału Augustowskiego, aktualizacją wniosku o wpisanie Kanału na listę UNESCO oraz o możliwości pozyskiwania środków na promocję i rozwój Kanału z programów transgranicznych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz obwodu i rejonu grodzieńskiego na czele z Władimirem Krawcowem, Przewodniczącym Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Viktorem Liskowiczem Wiceprzewodniczącym Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Eleną Klimowicz Kierownikiem Wydziału Kultury w Obwodowym Komitecie oraz Merem Grodna Mieczysławem Gojem.

– Augustów swojego rozwoju nie może planować bez kontaktów i współpracy z najbliższymi sąsiadami, bez współpracy z Ziemią Grodzieńską – podkreślał burmistrz Augustowa. – W najbliższej perspektywie chcemy nawiązać szerszą współprace transgraniczną. Dlatego cieszy mnie bardzo, że w krótkim czasie spotykamy się ponownie i rozmawiamy o przyszłości– dodaje Mirosław Karolczuk.

Podczas spotkania omawiano kwestie związane z możliwościami rozszerzenia współpracy w sferze Kanału Augustowskiego i konieczności wpisania Kanału na listę UNESCO, gdyż jest on i zawsze i będzie dźwignią rozwoju obu regionów. Rozmawiano również o możliwościach pozyskiwania środków na promocję i rozwój Kanału Augustowskiego z programów transgranicznych.

Spotkanie włodarzy obu regionów stało się też okazją do poruszenia kwestii związanych z wspólną pracą w sferze organizacji imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz o możliwości wymiany informacji o organizowanych wydarzeniach.

UM Augustów