Polska od 15 lat jest już w Unii Europejskiej. Wykadruj zmiany, jakie zaszły w naszym regionie dzięki funduszom europejskim a 3 tysiące złotych może być Twoje!

Zrób nietuzinkowe zdjęcia lub nagraj krótkie video, na którym uwiecznisz ciekawą inwestycję, która powstała ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Lista projektów dofinansowanych z RPOWP 2014-2020 znajduje się na portalu Mapa Dotacji. Zapraszamy do zapoznania się z przykładami projektów dofinansowanych z RPOWP 2014-2020.

 Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody:

 w kategorii ZDJĘCIE:

1. miejsce: 3 tys. zł
2. miejsce: 2 tys. zł
3. miejsce: 1 tys. zł

 w kategorii FILM:
1. miejsce: 3 tys. zł
2. miejsce: 2 tys. zł
3. miejsce: 1 tys. zł

 Dodatkowo autorzy wyróżnionych prac zostaną zaproszeni do udziału w jednodniowych warsztatach foto lub video.

 Na prace czekamy do 19 sierpnia 2019 roku. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie wykadrujzmiany.wrotapodlasia.pl.

 Organizatorem konkursu jest Województwo Podlaskie. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, tel. 85 66 54 944, adres email: rpowp@wrotapodlasia.pl.

 Konkurs jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

mat.org/red.art

wrotapodlasia.pl