Dofinansowanie kosztów czynszu, dotacje na adaptację działań do wymogów komunikacji zdalnej oraz na działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią – to przykłady pomocy, jaką oferuje III sektorowi nowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom Covid-19.

Razem z pozostałymi 18 rozwiązaniami legislacyjnymi dla NGO, program tworzy Tarczę antykryzysową dla sektora pozarządowego, ogłoszoną w marcu z inicjatywy prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Wsparcie dla NGOsów

Program Covid-19 jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami epidemii. W ramach dwóch Priorytetów: Działania wspierające oraz Bezpieczeństwo NGO, będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania. Budżet programu wynosi 10 mln zł.

Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków – link do ogłoszenia o naborze.

Szczegóły na co można otrzymać dofinansowanie w załączeniu poniżej.

źródło: Narodowy Instytut Wolności
oprac. Anna Augustynowicz

wrotapodlasia.pl