– Sytuacja epidemiczna wymaga, by instytucje opieki dla dzieci były dobrze przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego. Dotyczy to również przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Główny Inspektor Sanitarny zaktualizował wytyczne dla dyrektorów tych placówek.

Główna zmiana w wytycznych pozwala objąć opieką w placówkach większą liczbę dzieci:

  • pomieszczenie, w którym przebywać będzie od 3 do 5 dzieci, powinno mieć (w miarę możliwości ) co najmniej 15 m. kw.
  • w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia pomieszczenia ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m kw.
  • jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

Więcej o nowych wytycznych GIS: https://www.gov.pl/web/rodzina/aktualne-wytyczne-gis-dla-dyrektorow-przedszkoli

– Musimy zapewnić opiekę i bezpieczne warunki wszystkim maluchom uczęszczającym do tych placówek – mówi minister Maląg, która apeluje do władz samorządowych, nadzorujących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, by w obliczu trwającej pandemii podeszły do sprawy odpowiedzialnie, mając na uwadze zarówno zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych, jak i pracowników samych placówek.

Nowelizacja rozporządzenia

Minister Marlena Maląg podpisała również rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dyrektorzy placówek będą mieli możliwość zawieszenia ich funkcjonowania w przypadku zagrożenia zdrowia dzieci i po wcześniejszym uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz opinii powiatowego inspektora sanitarnego. W pilnych sytuacjach taka zgoda będzie mogła być wydana np. telefonicznie.

Zawieszanie funkcjonowania będzie mogło dotyczyć zarówno osób (całej placówki lub poszczególnych grup), jak i zajęć (w części lub całości).

Przypomnijmy, że jeżeli dojdzie do zamknięcia placówki z powodu koronawirusa albo funkcjonowanie placówek będzie czasowe ograniczone, rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, będzie on przysługiwał do 20 września, jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony.

Więcej o dodatkowym zasiłku opiekuńczym: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobra-wiadomosc-dla-rodzicow-od-wrzesnia-wraca-dodatkowy-zasilek-opiekunczy

Ułatwienia w programie Maluch plus

Wprowadzono także ułatwienia dla samorządów i podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce w ramach programu Maluch plus.

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów pod koniec sierpnia zakłada przedłużenie terminu wykorzystania środków z programu w edycji 2020 do 30 listopada 2021 roku, a nie jak było do tej pory do końca bieżącego roku. To ułatwienie dla samorządów i podmiotów niepublicznych, którym pandemia pokrzyżowała plany tworzenia miejsc opieki nad maluchami w tegorocznej edycji programu.

Jest również ważna zmiana dla podmiotów prywatnych prowadzących żłobki i kluby dziecięce. Dotyczy zwolnienia z obowiązku dochowania minimalnego obsadzenia miejsc w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 6 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii. Dotyczy to podmiotów, które w latach 2017-2020 utworzyły w ramach programu nowe miejsca opieki. W przypadku, gdy rodzice nie będą korzystać z miejsc opieki, podmioty, które pozostaną w gotowości, zachowają przyznaną dotację.

Przyjmowanie wniosków w ramach przyszłorocznej edycji programu Maluch plus ruszy 7 września.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku