Pod koniec września miasto złożyło 14 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę prawie 67 milionów złotych. Na początku tygodnia okazało się, że jako jedyna gmina w powiecie nie otrzyma wsparcia.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz mówi, że mimo to nadal liczy na przyznanie środków.

– Z informacji, które otrzymujemy wynika, że w pierwszym rozdaniu drugiej puli miasto Augustów i powiat augustowski nie znalazły się na liście. Wiemy jednak, że sprawy nadal są w grze. Jest tak, że gdy gminy otrzymują dofinansowanie, to nie są w stanie go w całości wykorzystać. Część środków wraca i będziemy podejmowali wysiłki, by te pieniądze trafiły również do nas.

Złożone wnioski dotyczyły między innymi remontów takich ulic jak Hotelowa, Studzieniczna czy Łopianowa oraz zagospodarowania błonia i przebudowy kładek nad Nettą, a także modernizacji bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3. Chodkiewicz zapewnia, że te inwestycje nie są zagrożone.

– Są to inwestycje, które w większości chcemy zrealizować i dalej walczymy o ich dofinansowanie. Kiedy zamierzamy jakiś projekt zrealizować, szukamy kilku źródeł dofinansowania. Tak naprawdę te same przedsięwzięcia są składane do Funduszu Dróg Samorządowych, do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, do Programów Norweskich czy Funduszy Transgranicznych, więc w końcu ten sukces udaje się nam osiągnąć.

W poprzednim rozdaniu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Augustów otrzymał ponad 6 milionów złotych.

| red: mik

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl