AUGUSTOWSKI PAKIET

POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM

W ZWIĄZKU Z NEGATYWNYMI SKUTKAMI EKONOMICZNYMI Z POWODU COVID-19

Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk

uprzejmie przypomina:

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

            W dniu 28 kwietnia 2020 roku na obradach XXII sesji Rady Miejskiej, augustowski samorząd przyjął zaproponowane przez Burmistrza Miasta uchwały stanowiące instrumenty wsparcia i pomocy augustowskim przedsiębiorcom, którzy ponieśli negatywne skutki ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 .

  1. PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZAPŁATY PODATKU DO 30 WRZEŚNIA 2020 R.

Dzięki uchwale w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,

augustowscy przedsiębiorcy podatek od nieruchomości płatny w maju i czerwcu 2020 roku mogą zapłacić do dnia 30 września 2020 roku. Aby skorzystać z tego prawa, podatnik zobowiązany jest złożyć do dnia 31 lipca 2020 roku określone uchwałą formularze i oświadczenia.

  1. ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA KWIECIEŃ, MAJ I CZERWIEC 2020 R.

Augustowscy przedsiębiorcy działających w branżach:

– usług hotelarskich;

– usług związanych z poprawą kondycji fizycznej;

– usług związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi;

– usług związanych z projekcją filmów;

– sportu, rozrywki i rekreacji;

– organizacji, promocji lub zarządzania imprezami;

– podawania i konsumpcji napojów, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wynikający z przepisów szczególnych,

nie zapłacą podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. Warunkiem nabycia tego zwolnienia jest złożenie do dnia 30 września 2020 roku uproszczonego formularza informacji dotyczących pomocy publicznej, oświadczenia
o spadku obrotów gospodarczych z powodu COVID – 19 oraz informacji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości.

  1. ZNIESIONY ZOSTAŁ OBOWIĄZEK ZAPŁATY OPŁATY PROLONGACYJNEJ, W PRZYPADKU ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY ZAPŁATY PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA NA CZAS TRWANIA EPIDEMII.

            Szczegółowe informacje, formularze, druki w tym zakresie  dostępne są na stronie http://www.urzad.augustow.pl/ w zakładce – banerze Ulgi dla przedsiębiorców lub zostaną udzielone przez Wydział Finansowy. Tel. kontaktowy 87 643- 42 -25 lub 87 643-80-54.

urzad.augustow.pl