sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”

Szczegóły na dołączonym plakacie.

bip.um.augustow.pl