Dyrektor I liceum Ogólnokształcącego w Augustowie prezentuje ofertę edukacyjną szkoły!