28 kwietnia odbyła się w trybie zdalnym Sesja Rady Miejskiej w Augustowie. Rada poprzedzona była wcześniejszymi posiedzeniami Komisji : Budżetowej, Rozwoju i Społeczno- Oświatowej. Już w trakcie posiedzeń Komisji Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosił kilka poprawek do projektów uchwał przygotowanych przez Burmistrza.

Poprawki dotyczyły głównie zwolnień od podatku od nieruchomości i opłaty za żłobek. Wszystkie nasze propozycje zostały odrzucone przez większość koalicji rządzącej złożonej z radnych Nasze Miasto i części Radnych PiS. Poszerzenie składów Komisji do niespotykanej nigdzie w Polsce ilości radnych tylko temu służyło, aby nie dochodziło, tak jak miało miejsce to wcześniej do negatywnych opinii Komisji. Podobnie było w tracie posiedzenia. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej ponownie złożył propozycje poprawek. Dotyczyły one następujących tematów:

  1. Proponowaliśmy aby w czasie kiedy żłobek jest zamknięty z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego rodzice nie ponosili opłat, czyli wnioskowaliśmy o wprowadzenie obniżenia ustalonej opłaty o 100%. Wynik głosowania był następujący: 9 za, 10 przeciw 1 radna nie wzięła udziału w głosowaniu. Tym samym rodzice będą ponosić opłatę w wysokości 187,50 zł w okresie kiedy dzieci nie uczęszczają do żłobka. Imienny wykaz glosowania jest dostępny na stronie Urzędu Miejskiego w Augustowie.
  2. Kolejne zgłoszone poprawki dotyczyły rozszerzenia listy podmiotów, które mogłyby skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Proponowaliśmy, aby usunąć zapis z projektu uchwały przygotowanej przez Burmistrza, wykluczający ze zwolnień podmioty przygotowujące i podające żywność na wynos. Wynik głosowania : 5 za, 11 przeciw, 1 wstrzymujący, 3 Radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
  3. Wnioskowaliśmy także o to, aby do listy podmiotów mogących skorzystać ze zwolnień dodać usługi przewozu osób ( 5 za, 12 przeciw, 1 nieobecny)
  4. Wniosek o wydłużenie okresu zwolnień od podatku od gruntów i nieruchomości o miesiąc lipiec także został odrzucony przez układ Radnych Naszego Miasta i części Radnych PiS ( 5 za, 12 przeciw, 3 brak głosu ).
  5. Wnioskowaliśmy także o to, aby do listy podmiotów mogących skorzystać ze zwolnień dodać usługi sanatoryjne. Odrzucono głosami tak jak wyżej.
  6. Wnioskowaliśmy także o to, aby do listy podmiotów mogących skorzystać ze zwolnień dodać usługi szpitalne. Odrzucono przez układ Radnych Naszego Miasta i części Radnych PiS ( 5 za, 11 przeciw, 1 wstrzymujący, 3 brak głosu ).

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej poparł wszystkie uchwały mające na celu zmniejszenie skutków pandemii. Szczegółowy wykaz uchwał i imienny wykaz głosujących Radnych znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Augustowie.

|Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej