„Augustowskie Placówki Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna

zaprasza dzieci do wzięcia udziału w

KONKURSIE PLASTYCZNYM

„ Wróbelek Elemelek i inni bohaterowie utworów Hanny Łochockiej ”

Konkurs ogłoszono w związku z 100. rocznicą urodzin autorki literatury dziecięcej

CELE :

* pobudzenie wyobraźni, twórczej aktywności, wdrażanie do rozwijania i doskonalenia warsztatu plastycznego

* promowanie i rozpowszechnianie zainteresowania twórczością Hanny Łochockiej

UCZESTNICY KONKURSU :

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 7 – 10 lat

WARUNKI UCZESTNICTWA :

* Każdy uczestnik konkursu samodzielnie wykonuje jedną pracę.

* Dowolna technika rysunkowa, malarska, kolaż, wyklejanka, origami płaskie

* Każdy rysunek powinien być opatrzony informacją :

tytuł utworu , do którego został wykonany rysunek

imię i nazwisko autora pracy oraz numer telefonu osoby dorosłej (rodzica, opiekuna )

* Prace i podpisany Załącznik nr 1 (do pobrania poniżej lub ze strony biblioteka.augustow.pl) należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Hożej 7 do 19 czerwca.

* Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac, ogłosi miejsca lub wyróżnienia i przyzna nagrody.

* Ogłoszenie wyników nastąpi 26 czerwca b.r. w wydarzeniu na Facebooku i funpage Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie.

* Każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej.

* Warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów są w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie

Informacje o konkursie można uzyskać w Bibliotece dla Dzieci

pod nr tel. 87 633 39 22.”

ZAŁĄCZNI NR 1:

https://augustow.org/wp-content/uploads/2015/06/zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf