W ramach działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański zrealizowano projekt pn. „Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku”.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Głównym celem projektu było zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację zabytków nieruchomości oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Przedmiotem projektu były prace konserwatorskie Ołtarza bocznego z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz Ołtarza bocznego z Rzeźbą Chrystusa w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku. Grupą docelową projektu jest społeczność lokalna oraz turyści.

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

|www.lipsk.pl