Zapraszamy mieszkańców Augustowa do udziału w konsultacjach społecznych Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 -2022 Gminy Miasta Augustowa. Program to zespół działań, których celem jest kompleksowe wsparcie rodzin oraz stworzenie warunków do efektywnej realizacji tego zadania.

Konsultacje społeczne Programu trwają od 23 stycznia do 6 lutego 2020 r. godz. 12, 00.

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej za pomocą załączonego poniżej Formularza:

  • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. 3 Maja 60 w Biurze Obsługi Klienta,
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 1 (pokój nr 3),
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów,
  • lub przesyłanie drogą elektroniczną na adres mops@urzad.augustow.pl w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje GPWR”.                

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i przedstawienia sugestii, które umożliwią stworzenie dokumentu odpowiadającego potrzebom mieszkańców.

| urzad.augustow.pl

Załącznik

Formularz Konsultacji

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022