Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Zdjęcie www.augustow.org

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w związku z trwającą sytuacją epidemiczną poinformował wszystkie samorządy, które realizują zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, o możliwości rozważenia wypłaty zaliczek dla wykonawców.

Sytuacja epidemiczna w Polsce może mieć wpływ na spadek liczby zamówień u wielu przedsiębiorców, a w konsekwencji zachwianie ich płynności finansowej. Mając to na względzie, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zachęca samorządy, aby podczas realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków Funduszu Dróg Samorządowych, a także innych działań finansowanych ze środków własnych i innych źródeł wsparcia, wykorzystać możliwość dokonywania wypłat zaliczek przewidzianych w art. 151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Jednocześnie wojewoda zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby środki Funduszu Dróg Samorządowych przyznane na dofinansowanie zadań, przekazywane były samorządom niezwłocznie po dostarczeniu kopii umowy z wykonawcą robót wraz z wnioskiem o wypłatę dofinansowania.

Współpraca i aktywne poszukiwanie rozwiązań, które mają pomóc obywatelom i przedsiębiorcom, stanowią istotny mechanizm wsparcia, komplementarny do rozwiązań przyjętych przez rząd w ramach pakietu Tarczy Antykryzysowej.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku