Mądrości zawartej w powiedzeniu „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia” nikt raczej nie poddaje w wątpliwość. Problem pojawia się w momencie, kiedy trzeba zająć jednoznaczne, bezstronne stanowisko w omawianej sprawie. Kiedy dotykamy spaw ogólnospołecznych z góry wiadomo, że tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach uda się nam przekazać opis sprawy zadowalający obie strony.

Augustowski Budżet Obywatelski jest takim tematem. Jego nazwa wskazuje, że sprawa dotyczy ogółu augustowskiej społeczności. We września ubiegłego roku ruszyła piąta edycja ABO, podczas której mieszkańcy zadecydowali na co przeznaczona zostanie część miejskiego budżetu. Pula pieniędzy na realizację pomysłów mieszkańców wynosiła 500 tys. złotych.

Może warto w tym miejscu wspomnieć, na czym polega skuteczność budżetu obywatelskiego zwanego również partycypacyjnym i jakie są jego cele? Pozwala on podejmować wraz z mieszkańcami decyzje o rozwoju ich miasta, promuje innowacyjność i przedsiębiorczość, pozwala uzyskać od mieszkańców szereg szczegółowych informacji dotyczących tego, jak dane miasto funkcjonuje, wspiera proces decentralizacji władzy i buduje zaufanie mieszkańców do samorządu oraz swoich przedstawicieli którymi są radni. Na ostatni z wymienionych celów samorządowcy powinni być szczególnie wyczuleni, bo daje im doskonała sposobność budowania zaufanie mieszkańców właśnie do nich. To dzięki wcześniejszemu zaufaniu, którym ich obdarzono znaleźli się na zajmowanych stanowiskach i piastują określone funkcje społeczne.

Jednym z projektów wybranych do realizacji była siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci ,,Ustronie przy Kanale”. Na ten projekt oddano 280 głosów. Projekt przewidywał zakup i montaż 8 urządzeń siłowni zewnętrznej oraz 1 urządzenia placu zabaw, a szacunkowy koszt zadania wynosił 87 800,00 zł.

Właściwie od momentu pojawienia się pierwszych urządzeń na placu zabaw przy ulicy Ustronie, na komisjach i sesjach RM, w mediach i w przestrzeni społecznej temat jest żywo dyskutowany. Nie brakuje głosów krytyki. Najbardziej wybrzmiewającymi są opinie dotyczące lokalizacji tego projektu. Lokalizacji nie ze względu na miejsce, tylko na terenie, który nie został we właściwy sposób przygotowany zanim postanowiono zamontować tam elementy placu zabaw. Głosy popierane są materiałami foto i video podkreślającymi zauważane mankamenty. Odprowadzanie deszczówki przez wykonawcę inwestycji realizowanej w sąsiedztwie wprost na teren placu, pomimo prób zaradzenia negatywnym skutkom, nie dużo pomogło. Miejsce to odwiedziłem na drugi dzień po opadach deszczu. Przy urządzeniach nadal stały kałuże wody. Teren placu wciąż położony jest znacznie niżej w stosunku do terenów go okalających i bez większych nakładów w odwodnienie, lub zniwelowanie różnicy poziomów tego terenu nie można mówić, że do pełni szczęścia brakowało tylko zasiania trawki.

Tak właśnie można odebrać wpis, który pojawił się na oficjalnym profilu Mirosława Karolczuka – Burmistrza Augustowa. Burmistrz napisał m.in. „Brakowało tylko pięknej, zielonej trawy wokół naszego placu zabaw na świeżo wyremontowanej ulicy Ustronie”. Brzmi to bardzo wiarygodnie, bo taka informacje pojawia się nie „byle gdzie” tylko na profilu Burmistrza.

zdjęcie: facebook.com/BurmistrzAugustowa

Cały wpis przeplatany licznymi, radosnymi elementami graficznymi pokazuje, że jego Autor to człowiek bardzo zadowolony z zakończenia pewnego dzieła. Nie tylko on, ale grupa osób widocznych na dołączonych zdjęciach wyraźnie podziela to euforyczne uniesienie. Na zakończenie tego wątku przypomnienie opisu projektu zakwalifikowanego do realizacji w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci „Ustronie przy Kanale”

Wyrównanie terenu, usunięcie gałęzi i rozplantowanie nadmiarów ziemi.
Wykonanie uporządkowanych terenów zielonych – trawniki, zagospodarowanie rabat kwiatowych, nasadzenia drzew (ok. 15 szt.) i krzewów ozdobnych (ok. 25 szt.)
Zakup i montaż 8 (osiem) szt. urządzeń siłowni zewnętrznej, wydzielenie placu zabaw dla małych dzieci, zakup i montaż 1 urządzenia placu zabaw dla małych dzieci, 3 (trzy) ławek, kosza na śmieci oraz tablicy z regulaminem korzystania z urządzeń siłowni.

Doszliśmy więc do jednego z dwóch punktów patrzenia o których wspomniano na wstępie.  Jest jeszcze drugi punkt spojrzenia na ten temat. Lokalizacja projektu został już poruszona. Do tematu na ostatniej sesji RM w Augustowie wróciło kilku radnych. Poruszane zostały tematy, których publicznie do tej pory nie dotykano. Radny Adam Sieńko skierował do Burmistrza 4 pytania, na które chciałby uzyskać odpowiedź:

1. Jakie koszty zostały poniesione przy pracach wykonywanych w roku 2020 przy budowie placu zabaw przy ulicy Ustronie?

2. Czy prace ziemne wykonane w roku 2020 na placu zabaw były wykonywane jako planowe czy w ramach napraw gwarancyjnych?

3. W jakim trybie wybrano dostawcę elementów (huśtawka, pająk itp.) przy budowie placu zabaw?

4. Proszę o podanie firmy, która dokonała dostawy i montażu elementów placu zabaw i firmy wykonującej pozostałe prace przy budowie placu zabaw przy ulicy Ustronie.

Pytanie, które zadają radni Burmistrzowi z czegoś wynikają. Z pewnością autorami części z nich są sami radni, jednak można przypuszczać, że z racji ich funkcji społecznej w większości są pokłosiem sygnałów od ich wyborców.

Plac zabaw na Ustroniu nie jest jedynym projektem Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego, co do realizacji którego mieszkańcy zgłaszają swoje zastrzeżenia i uwagi. I tak być powinno. Jednym ze wspomnianych już celów budżetu obywatelskiego jest uzyskanie od mieszkańców szczegółowych informacji dotyczących tego, jak dane miasto funkcjonuje. Po analizie takich informacji wiadomo, czy czegoś nie należałoby zmienić w jego funkcjonowaniu. Gdyby było inaczej, to jego kolejny cel, czyli wspieranie procesu decentralizacji władzy byłby pomijany.

W 2018 roku jednym z 4. projektów które miały być zrealizowany w ramach ABO była budowa ośrodka sportów plażowych. Szacowany koszt wynosił 190 546,72 zł. Dużo pracy włożonej w przygotowanie planów, dokumentacji, terenu – a w roku 2020 żadnych konkretów w tej sprawie. Oficjalna informacja ze strony Urzędu Miejskiego na ten temat, to element skuteczności budżetu, to budowania zaufania mieszkańców do samorządu.  Zadbanie o to pozwoliłoby na uniknięcie kolejnych pytań w tej sprawie. Ostatnie, te oficjalne, skierował do Burmistrza Mirosława Karolczuka radny Rafał Harasim:

1. Jak wygląda realizacja budżetu obywatelskiego – budowy boisk do piłki plażowej?

2. Czy są zabezpieczone środki i w jakiej kwocie na budowę boiska w budżecie miasta?

Kolejne pytanie mogłoby brzmieć, dlaczego oficjalnej informacji na temat dalszego losu wybranego przez mieszkańców projektu nie otrzymał do tej pory sam wnioskodawca? Przyjęte zostały zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego w Gminie Mieście Augustów. Rozdział VI/ §19/pkt 6 brzmi: W przypadku opóźnień w realizacji lub wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub wstrzymujących realizację wybranych projektów Urząd informuje o tym fakcie wnioskodawcę.

Źródłem oceny działań całego samorządu i Burmistrza dla wielu osób są publikacje na oficjalnych stronach i profilach społecznościowych. Dobrze wykorzystane stanowią świetne narzędzia promocyjne. Przede wszystkim powinne informować o pracach Burmistrza i samorządowców. Wpis Burmistrza odnoszący się do placu pry ulicy Ustronie jest przykładem jak tego nie powinno się robić. Można go odebrać, że sfinalizowane zostało konkretne zadanie. Nie dopisano, że pozostał jeszcze drugi etap realizacji projektu i na czym będzie on polegał. To można znaleźć gdzieś na stronie UM – może ktoś odpowiedzieć. Można, tylko że mało kto chce lub umie takie informacje tam znaleźć. To co zostało wrzucone na Fb dociera do szerszego grona mieszkańców.

Kiedy prześledzimy informacje publikowane na stronach i portalach administrowanych przez osoby współpracujące z Burmistrzem, od dawna jest tam bardzo różowo. Przyglądając się regularnie obradom sesji i pracom radnych na komisjach słyszymy i widzimy zgoła coś innego. Nie jest tak kolorowo. Augustów jest bardzo małym miastem i zweryfikowanie tego co jest nam przekazywane nie stanowi żadnego problemu.

Kolejna edycja Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego została zawieszona. Głównie z powodu mniejszych wpływów do budżetu spowodowanych COVID-19. Dobrze byłoby, aby dokonano dogłębnej, konstruktywnej analizy tego wszystkiego, co zadziało się po 5. edycjach ABO.

|Bart.