W sobotę, 7 grudnia w Augustowie odbyło się oficjalne otwarcie psiego parku przy ul. Sucharskiego. Psi park „Dogosfera” powstał w ramach projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego.

Wynik głosowania, w efekcie którego projekt zgłoszony przez część mieszkańców Augustowa został zrealizowany jest potwierdzeniem zapotrzebowania na taki obiekt w naszym mieście. Czas pokazuje, że nowe miejsce jest wykorzystywane w celach innych niż jego pierwotne przeznaczenie.

Mieszkańcy Augustowa kilkakrotnie zgłaszali do naszej redakcji pytania odnośnie śmieci zalegających na terenie wspomnianego obiektu. Znaczna ilość śmieci porozrzucanych po terenie całego parku, niesprzątnięte psie kupy i dużo opakowań po napojach – a najwięcej po piwie. Finalne pytanie brzmiało, kto odpowiada za dbanie o czystość tego miejsca? To, że właściciel czworonogów, to wyraźnie mówi pkt. 8. podpunkt c Regulaminu Psiego Parku. Chodziło raczej o to, kto powinien posprzątać śmieci które pozostają – czy to w wyniku niestosowania się do Regulaminu przez właścicieli czworonogów, czy też pozostawiane przez osoby przychodzące tam w innym celu niż ten, do którego obiekt służy?

Z prośbą o odpowiedź na to pytanie zwróciliśmy się 20. kwietnia do burmistrza Augustowa, pana Mirosława Karolczuka. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie. Oto ona:

Odpowiedzialność za utrzymanie porządku na psim parku spoczywa na właścicielu terenu czyli Gminie Miasto Augustów. Wywóz nieczystości z zamontowanych tam śmietniczek realizuje spółka Necko w ramach zadań powierzonych przez Gminę Miasto Augustów.

Ponadto, od bieżącego miesiąca teren będzie porządkowało (w ramach wolontariatu) stowarzyszenie „Kudłacz”. Miasto skierowało również zapytanie o wycenę usługi sprzątania tego terenu do podmiotu wykonującego prace porządkowe na ulicach miejskich, aby w razie konieczności kierować do sprzątania tego terenu większe zasoby ludzkie. Niesie to jednak za sobą wyższe koszty ponoszone przez Miasto i w związku z tym apelujemy do osób korzystających z Psiego Parku o sprzątanie po swoich pupilach.

Jednocześnie przypominamy, że w chwili obecnej Psi Park jest wyłączony z użytkowania ze względu na stan epidemii.

Ze swojej strony zamieszczamy niżej pełną treść

Regulaminu Psiego Parku.

1. Wybieg dla psów jest terenem wydzielonym, przeznaczonym do spacerów i zabaw z psami bez smyczy.

2. Wybieg dla psów nie jest placem zabaw dla dzieci, ani miejscem rekreacji osób niebogatych właścicielami lub opiekunami psów.

3. Właściciele zwierząt przebywających na terenie wybiegu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez psy osobom, zwierzętom i mieniu.

4. Psy rasy ustawowo uznawanej za agresywną oraz mieszańce tych ras, na terenie parku, muszą być w kagańcu oraz przebywać pod nadzorem osoby pełnoletniej.

Wykaz ras uznawanych za agresywne określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

5. Wszystkie psy korzystające z wybiegu muszą mieć aktualne szczepienia ochronne i chodzić w obroży lub w szelkach. Na wybiegu nie należy zakładać psu kolczatki.

6. Ze względów bezpieczeństwa psy chore, suki mające cieczkę, szczeniaki do 3 miesiąca życia oraz psy zachowujące się agresywnie nie mogą korzystać z wybiegu.

7. Wyposażenie znajdujące się na terenie wybiegu powinno być wykorzystywane właściwie i zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Opiekunowie psów zobowiązani są do:

A) Zamykania furtek wejściowych.

B) Zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami.

C) Sprzątania po swoim psie.

9. Na terenie psiego parku zabrania się:

A) Spożywania alkoholu i środków odurzających.

B) Przebywania na nim osób nietrzeźwych oraz pod wpływem środków odurzających.

C) Niszczenia urządzeń i elementów wyposażenia.

D) Zaśmiecania terenu.

10. Na wybiegu panuje całkowity zakaz karmienia psów, poza smakołykiem podawanym z ręki. Nie należy zostawiać po sobie karmy, ani innych rzeczy, które mogłyby zostać zjedzone przez psy.

11. Należy reagować na nieprawidłowości, niewłaściwe korzystanie z wybiegu i zakłócanie porządku publicznego.

12. Zalecenia:

A) Zanim wejdziesz na wybieg obserwuj panującą tam sytuację. Poproś opiekunów o odwołanie psów sprzed wyjścia.

B) Co jakiś czas odwołuj swojego psa z bawiącej się grupy.

C) Obserwuj swojego psa i reaguj gdy jest zbyt natarczywy w stosunku do innych psów lub gdy sam jest męczony.

D) Skupiaj się na obserwacji swojego psa i otoczenia.

|Bart.