25 czerwca 2020 r. w Augustowie Fundacja Słowo i Obraz będzie świętować swoje pierwsze urodziny pod hasłem „Rok istnienia – rokiem sukcesów”. Zaprezentowane będą książki poetyckie wydane przez fundację, a podczas konferencji prasowej zostanie ogłoszony nowy projekt wydawniczy.

zdjęcia Fundacji Słowo i Obraz

Nie zabraknie toastu i tortu urodzinowego ufundowanego przez Społem Augustów, partnera imprezy. W drugiej części spotkania zaproszeni poeci (Eligiusz Dymowski, Krystyna Gudel, Erazm Stefanowski, Janina Osewska) będą czytać swoje wiersze w towarzystwie muzyki na żywo w wykonaniu Melanii Arthemis Nikolopoulou. Impreza odbędzie się w ogrodzie.

Impreza zamknięta. Kontakt w sprawie zaproszeń: tel. 603 76 23 74

Janina Osewska

Fundacja Słowo i Obraz została wpisana do KRS 25 czerwca 2019 r. Swoją działalność opiera na trzech fundamentach: kultura, edukacja, wydawnictwo. Rok jej istnienia to rok sukcesów. Wydano 5 tomów poezji. Jeden z nich był prezentowany na 39 Światowym Kongresie Poetów w Indiach skąd Janina Osewska przywiozła nagrodę przyznaną przez World Academy of Art. & Culture oraz World Congress of Poets. Lipcowe anioły otrzymały nominację do Ogólnopolskiej Nagrody Poetyckiej im. K. I. Gałczyńskiego „Orfeusz” w kategorii „Orfeusz Mazurski”. Wiersze otrzymują wysokie noty krytyków.

|Bart.