W piśmie skierowanym 18. sierpnia 2020 r. do Burmistrza Miasta Augustowa, Radna Aleksandra Sigillewska poruszyła problem brudnych chodników w mieście. Chodzi tutaj głównie o chodniki w centralnej części miasta, czyli na Rynku Z. Augusta.

zdjęcie archiwalne www.augustow.org

Burmistrz udzielił radnej odpowiedzi w dniu 1. września br. Fragment odpowiedzi brzmi:

– Odpowiadając na Pani interpelację zgłoszoną dnia 18 sierpnia 2020 r., dotyczącą czyszczenia chodników informuję, iż w budżecie Miasta nie ma przewidzianych funduszy na czyszczenie chodników „na mokro” w obrębie ul. Rynek Zygmunta Augusta, a co za tym idzie, nie istnieje harmonogram takich prac.

No tak, to jest logiczne wytłumaczenie 😊, jednak, czy taka odpowiedź zadawala mieszkańców i radną, która przekazała ich głos Burmistrzowi? Jest brudno, ponieważ nie pomyśleliśmy, że duże betonowe płyty na chodnikach wymagają mycia, a to z kolei wiąże się z pewnymi nakładami finansowymi.

Wszystko wskazuje, że w przyszłym roku może to się zmienić. Głosy mieszkańców w tej sprawie mogą być poważnie potraktowane i pójdą za tym konkretne działania. Dlaczego? Burmistrz dalej odpowiada:

– Podczas prac nad budżetem miasta na 2021 rok przeanalizuję celowość zwiększenia limitu wydatków na zadania związane z utrzymaniem czystości z uwzględnieniem również czyszczenia chodników.

W piśmie radnej była mowa również o ulicy Mostowej i 3 Maja. Na ten temat czytamy:

-W celu uzyskania odpowiedzi na przedmiotowe pytania dotyczące ulic 3 Maja i Mostowej, należy się zwrócić do Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, który zarządza w/w ulicami w imieniu Starosty Augustowskiego.

Taki ping-pong trwa od lat. Mieszkańcy, którzy zwracają uwagę na takie zaniedbania w mieście, w większości nie wiedzą, który Samorząd ma w zakresie swoich obowiązków dbanie o porządek na danej ulicy i terenach do niej przylegających. Pytania kierują do Gospodarza Miasta. Czy to nie on powinien układać współpracę ze wszystkimi podmiotami, które odpowiadają za ogólny wizerunek miasta i komfort życia jego mieszkańców?

Optymizm pojawiający się po przeczytaniu początkowych fragmentów odpowiedzi, rozpływa się w mroku, po przeczytaniu końcowej części. Gdyby tak np. napisano – Co do ulic 3 Maja i Mostowej, postaram się wypracować wspólne z ich zarządcą działania mające na celu poprawę tej sytuacji – chyba że istnieją konkretne, określone przez prawo i nieznane mieszkańcom powody nie pozwalające na taką „samowolkę”?

Zbliża się jesień, więc problem z myciem chodników zniknie. Miejmy nadzieję, że potrzeba działań w tym kierunku nie zostanie zapomniana i podobnie jak nad Nettą i Neckiem, na Rynku Z. Augusta będzie coraz czyściej.

|Bart.