Dziwią się, bo – jak twierdzą – ani wykonanie placu, ani znajdujące się tam urządzenia nie uzasadniają takich kosztów.

O tę sprawę dopytywał już władze miasta radny Adam Sieńko.

Koszt wykonania tego placu zabaw jest naprawdę dalece zastanawiający. Dotyczy to ceny zamontowanych urządzeń, czyli karuzeli, huśtawki, trampolin itd. Jeżeli te elementy mają wartość 25 tysięcy złotych, czy 35 tysięcy złotych, to każdy obywatel jest zaniepokojony, skąd tak wielkie kwoty.

Rachunek za urządzenia wraz z montażem miał wynieść nieco ponad 128 tys. zł. Ale były też inne prace związane m.in. z dosypaniem ziemi, ustawieniem ławek i śmietników oraz zasianiem trawy. Radny Sieńko uważa, że także w tym przypadku są niejasności.

Pan burmistrz odpisał mi, że w 2020 roku zamontowano tam trzy ławki i trzy śmietniczki. Ich koszt określił na 2 590 złotych. Natomiast prace ziemne wykonano jako prace planowe. Z tego wynika, że nie było tu kosztów. Bo jeżeli pieniądze wydano tylko na ławki i śmietniki, to pytam w jakim trybie były wykonane inne prace.

Próbowaliśmy skontaktować się w tej sprawie z burmistrzem Mirosławem Karolczukiem, ale nie odbierał telefonu i nie odpowiedział ma sms-a.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki


Radny miejski Adam Sieńko swoje pytania dotyczące placu zabaw przy ulicy Ustroni w Augustowie skierował po raz pierwszy do burmistrza Mirosława Karolczuka 24. września br. Niżej zamieszczamy treść odpowiedzi, którą otrzymał na złożoną wówczas interpelację:

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 24.09.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego: 30.09.2020 r.) przedkładam informacje.

Pytanie 1. Jakie koszty zostały poniesione przy pracach wykonywanych w roku 2020 przy budowie placu zabaw przy ulicy Ustronie?

W 2020 roku zostały na placu zabaw zamontowane 3 ławki oraz 3 śmietniczki. Ich koszt wraz z dostawą to 2 590,00 zł brutto.

Pytanie 2. Czy prace ziemne wykonane w roku 2020 na placu zabaw były wykonywane jako planowe czy w ramach napraw gwarancyjnych?

Prace ziemne wykonane w roku 2020 na terenie placu zabaw przy ul. Ustronie zostały wykonane jako prace planowe. Warstwa odsączająca z przepuszczalnego piasku na terenie placu zabaw przy ul. Ustronie została wykonana z piasku pozyskanego z korytowania ulic w dzielnicy Lipowiec, zaś warstwa ziemi urodzajnej z ulicy Rybackiej.

Pytanie 3. W jakim trybie wybrano dostawcę elementów (huśtawka, pająk itp.) przy budowie placu zabaw?

Dostawcy elementów placu zabaw przy ul. Ustronie zostali wybrani w trybie zapytania o cenę, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 22.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Augustowie.

Pytanie 4. Proszę o podanie firmy, która dokonała dostawy i montażu elementów placu zabaw i firmy wykonującej pozostałe prace przy budowie placu zabaw przy ul. Ustronie.

Dostawcą elementów: huśtawka obrotowa lina, huśtawka wieloosobowa i pajęczyna są firma HUCK Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Dostawcą trampolin jest firma INTER SYSTEM S.C. z siedzibą w Szczecinie. Pozostałe prace budowlane w ramach podpisanych umów o roboty budowlane wykonały firmy POLDREN Wypusty 5, 16-300 Augustów i EKODROM Mirabelki 16, 16-300 Augustów. Materiały wbudowane na terenie placu zabaw pochodziły z nadmiaru tychże na realizowanych przebudowach ulic w dzielnicy Lipowiec i ulicy Rybackiej, które to zgodnie z zapisami protokołów przekazania placu budowy wykonawcy zobowiązani są wbudować w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W ramach tzw. czynu społecznego, w formie wolontariatu została wsiana trawa.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

Po otrzymaniu powyższej odpowiedzi, radny Adam Sieńko powiedział:

Po raz kolejny jest ona wynikiem delikatnie mówiąc nieprecyzyjnych odpowiedzi na poprzednie interpelacje. Ciekawe jest także tłumaczenie nieterminowego udzielenia odpowiedzi. Cała sprawa budzi duże kontrowersje ze względu na procedury jak i koszty które zostały poniesione.

Radny uważa, że ze względu na szereg niejasności związanych z realizacją tego projektu i zakupem urządzeń zamontowanych na placu, sprawa powinna być do końca wyjaśnioną i 13. października br. złożył kolejną interpelację. Tym razem prosi Burmistrza o wyjaśnienie:

  1. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w odpowiedzi na interpelację z dnia 24.09.2020 roku (złożoną w trakcie Sesji RM), przekazaną drogą mailową 25.09.2020 o godz. 08,29 (ksero w załączeniu) Burmistrz twierdzi, że interpelacja wpłynęła do Urzędu Miejskiego 30.09.2020 roku?
  2. Ponownie pytam, jakie koszty zostały poniesione przy pracach wykonywanych w roku 2020 przy budowie placu zabaw przy ulicy Ustronie?
  3. Skoro prace ziemne wykonane w roku 2020 na placu zabaw były wykonywane jako planowe to, kiedy dokładnie (proszę o podanie daty) został odebrany plac zabaw i udostępniony do bezpiecznego korzystania?
  4. Ilu firmom złożono zapytanie o cenę dotyczącą elementów placu zabaw i ile firm odpowiedziało na zapytanie?
  5. Ile i jakich postępowań przetargowych na: zakupy, dostawy i prace budowlane ogłoszono przy realizacji budowy placu zabaw przy ulicy Ustronie?
  6. Proszę o doprecyzowanie czy trawa została wysiana w ramach czynu społecznego czy wolontariatu?

Budowa placu zabaw ogłaszana była jako zakończona. Jednak na placu dalej trwają prace. Udzielone odpowiedzi na poprzednie interpelacje są nieprecyzyjne i wymagają dodatkowych odpowiedzi

– pisze radny w końcowym fragmencie swojej interpelacji.

|Bart. / augustow.org