PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA POMYSŁÓW DO PROGRAMU ROZWÓJ LOKALNY

W odpowiedzi na duże zainteresowanie został przedłużony termin na składanie kart projektów do Programu Rozwój Lokalny. Na Państwa pomysły czekamy do 5 października. Wypełnioną kartę projektu można odesłać na adres anna.stankiewicz@urzad.augustow.pl, złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. 3 maja 60 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Miasto Augustów uczestniczy obecnie w drugim etapie Programu Rozwój Lokalny. W związku z tym, zapraszamy do składania propozycji projektów, które mogłyby zostać ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego – dokumencie o charakterze strategicznym, który jest jednym z elementów tego programu. Projekty zostaną skierowane do realizacji w przypadku pozyskania środków przez Gminę Miasto Augustów w ramach dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Propozycję projektu/przedsięwzięcia może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna (w tym jednostka samorządu terytorialnego), lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamieszkała, mająca siedzibę lub prowadząca działalność na terenie Miasta.

Przedsięwzięcia to zadania, które przyczynią się do rozwoju miasta Augustowa. Jednocześnie przedsięwzięcia te muszą być odpowiedzią na problemy wynikające z przeprowadzonej diagnozy miasta oraz wpisujące się w główne kierunki rozwoju takie jak:

  1. W kontekście rozwoju lokalnego:
  • Budowa nowoczesnego ośrodka miejskiego z wykorzystaniem/poszanowaniem dotychczasowych osiągnięć i historii,
  • Dbałość o czyste powietrze i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
  • Wzrost poziomu bezpieczeństwa,
  • Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i wzrost przedsiębiorczości mieszkańców.
  1. W kontekście rozwoju instytucjonalnego:
  • Profesjonalny Augustów – wysoka jakość świadczonych usług publicznych,
  • Inteligentny Augustów – wykorzystanie nowoczesnych technologii dla bardziej efektywnego zarządzania miastem,
  • Dostępny Augustów – rozwijanie i udoskonalanie usług na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami,
  • Obywatelski Augustów – wzmocnienie roli trzeciego sektora, budowa społeczeństwa obywatelskiego.

|UM Augustów

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *

Skip to content