Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego zaprasza pszczelarzy, rolników, producentów, restauratorów, a także wszystkich, którym bliska jest tematyka produktu lokalnego, do udziału w cyklu spotkań terenowych organizowanych pod hasłem „O produktach – na poważnie”.

Cykl spotkań odbędzie się w różnych częściach województwa, w godz. 15:00 – 18:00.

Harmonogram spotkań:

  • Augustów 25 lutego br., Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (sala konferencyjna, I piętro),
  • Łomża 27 lutego br., Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna, nr 104 parter),
  • Sokółka 4 marca br., Sokólski Ośrodek Kultury, ul. Grodzieńska 1 (kawiarnia „Lira”),
  • Hajnówka 5 marca br., Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4 (sala kolumnowa).

Podczas spotkań będą poruszane tematy:

  • formalności podatkowe i sanitarno-weterynaryjne związane z wprowadzaniem żywności do obrotu,
  • wspólne formy promocji, zwłaszcza związane z wykorzystaniem wojewódzkiej bazy produktów lokalnych produkty.podlaskie.eu,
  • rejestracja produktów tradycyjnych oraz certyfikacja żywności wysokiej jakości,
  • produkt lokalny w szkolnej stołówce, restauracji i agroturystyce,
  • zacieśnianie współpracy pomiędzy producentami i samorządem terytorialnym.

Istnieje możliwość zgłoszenia własnych propozycji tematycznych mailowo bądź telefonicznie (tel.: 85 66 54 826, e-mail: produkty@podlaskie.eu).

Podczas spotkania producenci będą mogli zarejestrować się w wojewódzkiej bazie produktów (ankiety), którą prowadzi Samorząd Województwa Podlaskiego.

Rejestracja uczestnictwa w wybranym terminie na stronie: evenea.pl/ewent/PCPL.
W przypadku problemów technicznych, zgłoszeń można dokonywać również mailem: produkty@podlaskie.eu lub telefonicznie  tel.: 85 66 54 826.

Szczegółowych informacji udziela Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego PCPL.wrotapodlasia.pl.

(i)