Stałym punktem obrady na sesjach Rady Miejskiej jest sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.

Na XX sesji Rady Miejskiej w Augustowie, w dniu 3 marca 2020 r. pod nieobecność burmistrza Augustowa, złożył je wiceburmistrz Filip Jerzy Chodkiewicz, Sprawozdanie objęło okres działalności burmistrza od 6. lutego 2020 r.

Bart.

Obrady XX sesji Rady Miejskiej w Augustowie