Uwaga: Pierwszy stopień zagrożenia

zdjęcie ilustracyjne

OKRES OBOWIĄZYWANIA KOMUNIKATU

od 20 sierpnia 2020 (czwartek) godz. 9:35
do 30 września 2020 (środa) godz. 0:00

IMGW wydał ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, zlewnie: Narwi, Supraśl, Pisy (podlaskie), ważne do odwołania.

IMGW wydał ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną, Zlewnia Narwi (podlaskie), ważne: od godz. 14:00 dnia 31.07.2020 r. do odwołania. W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach na terenie województwa podlaskiego w zlewni Narwi do ujścia Biebrzy, w zlewni Biebrzy i na Narwi na odcinku poniżej ujścia Biebrzy, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ). IMGW wydał ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną, Zlewnia Supraśl (podlaskie), ważne: od godz. 14:00 dnia 11.08.2020 r. do odwołania. W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Supraśli spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. IMGW wydał ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną, Zlewnia Pisy (podlaskie), ważne: od godz. 14:30 dnia 19.08.2020 r. do odwołania. W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Pisy w woj. podlaskim, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ (średni niski przepływ z wielolecia).

Informacje o publikacji dokumentu

Publikacja:

 20 sierpnia 2020

gov.pl